IGJ: gefaseerde invoering FMD

30 november 2018

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) handhaaft vanaf 9 februari 2019 nog niet meteen op alle eisen die vanuit de Falsified Medicines Directive (FMD) worden gesteld. Dit is gisteren bekendgemaakt tijdens het jaarlijkse Bogin symposium. De Nationale Medicijn Verificatie Organisatie (NMVO), waar de KNMP onderdeel van uitmaakt, heeft nauw overleg met IGJ over het vaststellen van de fasering.

Als er geen twijfel is over de authenticiteit van het geneesmiddel, hoeven apothekers in de eerste periode na de invoering van de FMD signalen uit het Nationale systeem nog niet te melden. De apotheker blijft verplicht een vermoeden van een vervalst geneesmiddel te melden bij de Inspectie. De IGJ en VWS kiezen voor een fasering om de implementatie van FMD zo goed en soepel mogelijk te laten verlopen en om patiënten niet te duperen. De fasering vermindert het risico dat de geneesmiddelvoorziening stagneert bij de start van FMD. Frank Verheijen, apotheker en LOA-bestuurder, is positief over de toezegging van IGJ: “Het geeft vertrouwen in de uitvoering en afwikkeling van de FMD. Een enorme toename van administratieve lasten voor apothekers wordt door de toezegging vooralsnog voorkomen.”

Handhaving

9 februari 2019 is en blijft de datum van implementatie, alle partijen moeten conform de FMD handelen. Fabrikanten moeten ervoor zorgen dat de verpakkingen voorzien zijn van de veiligheidskenmerken, houders van de handelsvergunning moeten ervoor zorgen dat de gegevens goed geüpload zijn in de gegevensbanken, groothandels moeten verifiëren en apotheken moeten alle verpakkingen afmelden.

Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Praktijkvoering