Herverkiezing LOA en WSO: stemmen tot 9 maart

1 maart 2018

Tijdens de gecombineerde sectieledenvergadering van de sectie Landelijke Openbare Apotheken (LOA) en de Wetenschappelijke Sectie Openbaar apothekers (WSO) op 13 maart wordt de uitslag van de herverkiezing van LOA-bestuursleden Aris Prins en Frank Verheijen en WSO-bestuurslid Marcel Kooij bekendgemaakt.

Leden van de betreffende secties kunnen stemmen tot 9 maart 10:00 uur via het formulier dat zij op 13 februari per e-mail ontvingen van de KNMP.

 


Aris Prins, openbaar apotheker en LOA-bestuurslid: 'Als bestuurslid maak ik me sterk om de positie van de apotheker als zorgverlener in de maatschappij te verbeteren. Naast de ontwikkeling van de farmaceutische patiëntenzorg zijn bedrijfseconomische randvoorwaarden en vermindering van administratieve lasten noodzakelijk, die deze ontwikkeling mogelijk maken. De eerste stappen zijn gezet, maar dit is een meerjarenplan waar ik nog lang niet klaar mee ben. Ook een open discussie over bekostiging met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Zorgverzekeraars Nederland is nodig om ons vak naar een hoger plan te tillen.'

Frank Verheijen

Frank Verheijen, openbaar apotheker en LOA-bestuurslid: 'Een goede financiële inrichting van het apotheekbedrijf is de stabiele basis voor de verbetering van en innovatie in de gezondheidszorg. Daar zet ik me voor in. Om de functie van de openbare apotheek als bedrijf te waarborgen, moeten we verschraling voorkomen en de toegevoegde waarde van ons vak nog meer benadrukken. Maatregelen vanuit overheid, het ministerie van VWS, het Zorginstituut Nederland en zorgverzekeraars leiden tot meer werk voor een lagere beloning. Ook de administratieve lasten en regeldruk nemen verder toe. Ik wil me de komende jaren weer breed inzetten voor onderwerpen die de financiële bedrijfsvoering van de openbare apotheken in Nederland raken.'

'Hoe vullen we onze professie als medisch specialist in? Dat is de belangrijkste vraag waar ik me de komende jaren als WSO-bestuurslid mee wil bezighouden', aldus Marcel Kooij, openbaar apotheker en WSO-bestuurslid. 'In mijn eerste jaren als bestuurder startten we met het Routeplan Professionele Standaard Farmaceutische Zorg. Dit Route-plan is een plan van aanpak voor hoe onze wetenschappelijke professie zich de komende tijd moet ontwikkelen. Als het aan mij ligt ga ik daar de komende jaren mee verder. Richtlijnen, standaarden en aanbevelingen hebben we nodig om het medische specialisme van de openbaar apotheker stevig te verankeren.'


Sectieledenvergadering op 13 maart 8.30-9.30 uur

De sectieledenvergadering van LOA en WSO is in het Beatrix Theater te Utrecht, voorafgaand aan het KNMP Congres op dezelfde locatie. Tijdens de vergadering kunnen sectieleden in gesprek gaan met het bestuur over wat hen echt bezighoudt. Of het nu gaat om prescriptieregeling, privacy of de Professionele Standaard: de bestuursleden horen graag uw mening. Ook voor de files uitrijden en mee ontbijten tijdens de vergadering?

Aanmelden voor de sectieledenvergadering
Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: KNMP