Handleiding Geneesmiddelsubstitutie grondig herzien

4 oktober 2018

De handleiding Geneesmiddelsubstitutie is na vijf jaar inhoudelijk grondig herzien. Naast de herziening van de handleiding gaat vanaf november het traject ‘Verantwoord Wisselen’ van het ministerie van VWS van start. Het doel van dit traject is het maken van afspraken tussen alle betrokkenen: patiënten, apothekers, voorschrijvers, verzekeraars en de overheid.

Belangrijkste wijzigingen in de handleiding zijn een andere opbouw en een bredere blik op geneesmiddelsubstitutie. Zo komt in de herziene versie de patiëntbegeleiding bij substitutie uitgebreid aan bod.

Evelyn Schuil-Vlassak, bestuurslid van de WSO onderschrijft het belang van de handleiding: ‘Geneesmiddelsubstitutie is de professionele verantwoordelijkheid van de apotheker. Op individuele basis weegt de apotheker af of substitutie mogelijk is. Hierbij rekening houdend met geneesmiddel-, product- en patiëntgebonden factoren. En de situatie van de individuele patiënt. De apotheker stemt de begeleiding af op de individuele verwachtingen en behoeften van de patiënt. De handleiding Geneesmiddelsubstitutie geeft houvast aan de beroepsgroep.’

Klik hier voor de handleiding Geneesmiddelsubstitutie

Verantwoord Wisselen

Het substitutievraagstuk is groter dan alléén de behandelrelatie tussen apotheker en de patiënt. Geneesmiddelsubstitutie vereist een aanpak waarin het speelveld van patiënten, apothekers, voorschrijvers, overheid, industrie en zorgverzekeraars met elkaar samenwerken.

Minister Bruins van VWS heeft toegezegd om met partijen, waaronder de KNMP, het traject ‘Verantwoord Wisselen’ te starten om te komen tot een gedragen substitutielijst en heldere randvoorwaarden bij het wisselen van geneesmiddelen.