GSK en KNMP komen tot overeenkomst vergoeding Ventolin Diskus recall (Update)

29 maart 2018

GSK en de KNMP hebben overeenstemming bereikt over een vergoeding van de Ventolin Diskus recall. GSK compenseert apothekers die producten uit de betrokken partij (786F) hebben ontvangen eenmalig met 200 euro. Daar bovenop komt nog 10 euro per teruggebracht Ventolin Diskus 200mcg uit de betrokken partij.

Recent is een partij Ventolin Diskus op patiëntenniveau teruggeroepen door GSK. GSK is zich ervan bewust dat de recall voor extra werk heeft gezorgd bij apothekers en is daarom met de KNMP in gesprek gegaan over een passende vergoeding voor deze extra werkzaamheden.

Het verstrekken van de vergoeding zal, om de administratieve lasten voor een ieder te beperken, via de groothandel lopen.

Patiëntenveiligheid en het leveren van producten met hoge kwaliteit aan patiënten is voor alle partijen van het grootste belang. GSK verontschuldigt zich voor het ongemak dat door deze terugroepactie is ontstaan bij patiënten en gezondheidszorgprofessionals.

Update namens GSK per 5 april 2018

Met de KNMP is afgesproken dat alleen apothekers die de betreffende batch ontvangen hebben, voor vergoeding in aanmerking komen. Er is een groep apothekers die niet geïnformeerd is over welke batch ze ontvangen hebben, omdat de groothandel hen daar geen informatie over heeft gegeven of kon verschaffen. Voor deze groep wordt een uitzondering gemaakt: zij zullen de afgesproken vergoeding wel ontvangen als zij recallbrieven hebben verstuurd. Apothekers die konden weten – bijvoorbeeld via de groothandel – dat ze de batch niet hebben ontvangen, komen niet in aanmerking voor vergoeding.

Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Patiëntenzorg