FMD: ondanks impasse financiering, eerste voorbereidingen mogelijk

1 november 2018

De financiering voor de start en invoering van de Falsified Medicines Directive (FMD) voor apotheken is nog steeds niet gerealiseerd. Contracteerpartijen hebben de afgelopen maanden na overleg met VWS, gesproken met de zorgverzekeraars over de bekostiging van FMD. Apothekers kunnen wel al de essentiële voorbereidingen treffen, zodat zij deze niet halsoverkop hoeven doen als duidelijkheid over de financiering verkregen is.

De deadline voor invoering van de FMD nadert snel. Vanaf 9 februari 2019 is de Europese verordening van kracht. Toch is de Stuurgroep FMD, bestaande uit KNMP, ASKA, NVZA en LHV, niet voornemens om apotheken te adviseren om aan te sluiten op het Nationale Medicijn Verificatie Systeem (NMVS) zolang onduidelijkheid over de financiering bestaat.

Startblokken

Om te voorkomen dat apothekers op het laatste moment alle voorbereidingen moeten treffen, adviseert de Stuurgroep FMD apothekers wel in de startblokken te gaan staan. Dit kan door de volgende voorbereidingen te treffen:

  1. aanmelden bij de Stichting Nationale Medicijnen Verificatie Organisatie (NMVO)
  2. controleren barcodescanners

Aanmelden NMVO

De NMVO is verantwoordelijk voor het verificatiesysteem NMVS. De NMVO adviseert apothekers om zich voor 30 november aan te melden. Zij garanderen dan tijdige aansluiting op het verificatiesysteem. Teken nog géén contract, aanmelden is voor nu voldoende.

Softwarehuizen en apotheekcollectieven zijn bezig met het bouwen van de software, zodat aansluiting op het verificatiesysteem vanuit een koppeling in het AIS of de zorgschil mogelijk is.

Scanners controleren

Nagaan of de barcodescanners in de apotheek klaar zijn voor de FMD kan eenvoudig:

  1. controleer of de scanner is aangesloten op de computer waarop u gaat testen.
  2. open Kladblok of Word
  3. scan onderstaande code:
     Dit is een voorbeeldcode voor barcodescanners in de apotheek, om te kijken of deze FMD-proof zijn.
  4. als de scanner geschikt is, verschijnt deze tekst in Kladblok of Word: ‘Uw scanner is klaar voor de Falsified Medicines Directive.’
Bekijk het volledige stappenplan

 

Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Praktijkvoering