FMD: groen licht voor NMVO-contract en aansluittermijn verlengd

20 december 2018

Apotheken die zich voor 30 november 2018 hebben aangemeld bij de Stichting Nederlandse Medicijnen Verificatie Organisatie (NMVO), hebben tot het einde van het jaar de tijd om het contract met de NMVO te ondertekenen. De NMVO heeft op 17 december 2018 beleidsuitgangspunten geformuleerd over de aansprakelijkheid van apotheken in het kader van Falsified Medicines Directive (FMD). Deze Europese richtlijn wordt van toepassing op 9 februari 2019. De KNMP waardeert de toenadering van de NMVO ten aanzien van de bezwaren uit de sector.

De Stuurgroep FMD, waar ook de KNMP deel van uitmaakt, is actief betrokken geweest bij de totstandkoming van het concept-contract met de NMVO. In het uiteindelijk verstuurde contract bleek echter nog een punt van discussie te staan. Dit betrof de bepalingen aangaande de aansprakelijkheid van apotheken. De afgelopen weken heeft de Stuurgroep hierover intensief contact gehad met de NMVO. De NMVO heeft op 17 december 2018 de beleidsuitgangspunten aan de apotheekhoudende partijen toegestuurd. Deze bieden volgens de KNMP voldoende houvast voor de apotheker om het contract te ondertekenen.

De beleidsuitgangspunten zijn het resultaat van een langdurige discussie waarin de uitsluiting van aansprakelijkheid van de NMVO centraal stond. Volgens vaste rechtspraak zal een beroep van de NMVO op uitsluiting van aansprakelijkheid bij bewuste roekeloosheid (‘grove schuld’) en opzet van de NMVO niet gehonoreerd worden. De NMVO maakt met elke gebruiker contractafspraken over de aansluiting op het NMVS en de bijbehorende plichten en rechten, maar de NMVO kan niet garanderen dat iedere gebruiker hiernaar handelt. De NMVO kan eventuele fouten van gebruikers niet voorkomen. Deze fouten hebben echter wel effect op de geneesmiddelenvoorziening en zullen dan ook zoveel mogelijk gemitigeerd moeten worden. Hierover zijn de afgelopen weken afspraken gemaakt.

De ‘soft launch’ van de FMD die de Inspectie van Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft aangekondigd, zorgt ervoor dat eventuele fouten in de beginperiode van FMD de geneesmiddelenvoorziening niet onnodig onder druk zetten. In andere woorden: het is mogelijk om een verpakking mee te geven aan de patiënt wanneer het systeem een foutmelding heeft gegenereerd. Daarnaast stelt de NMVO een onderzoek in naar een eventueel verzekerbaar risico. Een dergelijk onderzoek duurt echter enkele maanden, waardoor het niet mogelijk is voor 9 februari 2019 uitsluitsel te krijgen over de uitkomsten. De KNMP gaat ervan uit dat een dergelijk onderzoek afgerond is alvorens de ‘soft launch’-periode van de IGJ afloopt. De tegemoetkomingen van de NMVO zijn een grote stap in de goede richting. Gezien de korte tijd die nog rest tot 9 februari 2019, adviseren we apothekers dan ook te tekenen. Uiteraard zal de Stuurgroep FMD het handelen van de NMVO monitoren.

De eerder verstuurde contracten van de NMVO kenden een tekentermijn van veertien dagen. Gezien de intensieve discussies over het contract heeft de NMVO ervoor gekozen de aansluitgarantie te verlengen tot 31 december 2018. De aansluitgarantie voor 9 februari 2019 geldt alleen voor de apotheken die zich voor 30 november hebben aangemeld.

Nog niet aangemeld? Doe dit dan zo snel mogelijk via deze link.