Erepenning KNMP voor Peter de Smet

13 maart 2018

Peter de Smet heeft op 13 maart 2018 de erepenning van de KNMP gekregen. Voorzitter Gerben Klein Nulent van de apothekersorganisatie onderscheidde hem tijdens het Voorjaarscongres in het Beatrix Theater.

Klein Nulent sprak lovende woorden uit over De Smet, die als wetenschappelijk adviseur aan de KNMP is verbonden. De Smet was begin jaren tachtig hoofd van de toenmalige Documentatie en Informatiedienst van de KNMP, wat nu het Geneesmiddel Informatie Centrum is. ‘Je zag al snel de kracht van de automatisering en was de architect van de structuur van de KNMP Geneesmiddeldatabank, in 1999 omgedoopt tot de G-Standaard. Jouw structuur, waarin ieder geneesmiddel uniek geïdentificeerd wordt door kenmerken die op verschillende niveaus in een logisch verband gegroepeerd zijn, van werkzame stof tot verpakt geneesmiddel, is de juiste gebleken. Die structuur is van groot belang voor een efficiënte medicatiebewaking.’

De Smets proefschrift - ‘Ritual enemas and snuffs in the Americas’ - was het begin van een reeks toonaangevende publicaties op het gebied van bijwerkingen van en interacties met kruiden. Ook was het de opmaat voor publicaties en indrukwekkende tentoonstellingen op het gebied van de ethnofarmacologie en ethno-geneeskunde. ‘Je visionaire blik bleek ook bij de ontwikkeling en implementatie van farmaceutische patiëntenzorg. Je hebt je functie als hoofd van het GIC neergelegd om met een kleine groep de omslag van productgerichte naar patiëntgerichte zorg aan te jagen.’ Niet toevallig is het thema van het KNMP Voorjaarscongres Patient Power en staat de patiëntgerichte zorg centraal.
 
De Smet werd in 2001 buitengewoon hoogleraar in de kwaliteit van de farmaceutische patiëntenzorg aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Mede hierdoor verwierf hij de autoriteit om hoofdauteur te zijn van het HARM wrestling-rapport. Dit was het antwoord op het HARM-onderzoek, dat becijferde hoeveel vermijdbare ziekenhuisopnames het gevolg zijn van verkeerd geneesmiddelgebruik. Het HARM wrestling-rapport heeft de agenda gezet voor de verbetering van de medicatieveiligheid. Het rapport van het Vervolgonderzoek Medicatieveiligheid (VM) kwam in 2017 uit met de conclusie dat apothekers eerdere aanbevelingen uit het HARM wrestling-rapport in belangrijke mate hadden opgevolgd.

Het KNMP Voorjaarscongres had Patient Power als thema en trok 1200 bezoekers. Tal van deskundigen, waaronder Nicky Britten, prof. dr. Paul Brand en Lucien Engelen, verschenen op het podium om vanuit eigen inzicht het thema te bespreken.

Bekijk een fotoimpressie van het Voorjaarscongres

Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: KNMP