Eigen bijdrage geneesmiddelen vanaf 2019 maximaal 250 euro

13 december 2018

De eigen bijdrage op geneesmiddelen voor patiënten is per 1 januari 2019 maximaal 250 euro per jaar. Zorgverzekeraars houden bij of een patiënt het maximumbedrag al heeft bereikt. Hierdoor betalen patiënten hun eigen bijdrage niet meer aan de balie in de apotheek.

De apotheek declareert het volledige bedrag rechtstreeks bij de zorgverzekeraar. Achteraf kan de patiënt een nota ontvangen van de zorgverzekeraar als de eigen bijdrage nog niet volledig is betaald. Om te voorkomen dat de patiënt wordt verrast door een rekening van de zorgverzekeraar, informeert de apotheker patiënten daarover aan de balie en vermeldt hij het bedrag dat de patiënt moet betalen.

De apotheekinformatiesystemen zijn aangepast zodat de declaraties goed verlopen. Apothekers kunnen bij de eigen softwareleverancier navragen welke aanpassingen zijn gedaan. 

Terugbetalingsregelingen

Deze maximering van de eigen bijdrage kan effect hebben op het terugbetalen van (een deel van) de eigen bijdrage aan patiënten door sommige fabrikanten en groothandels. Hoe groot het effect zal zijn is nog onduidelijk, omdat de regelingen per fabrikant verschillen, zowel in de hoogte, alsook in de wijze van de uitvoering. Een fabrikant kan er bijvoorbeeld voor kiezen om de terugbetaling te verlagen, als een patiënt toch maximaal 250 euro hoeft bij te betalen.

KNMP-brochure over nieuwe regelingen

De KNMP zorgt voor een patiëntbrochure met drie wijzigingen die per 1 januari 2019 ingaan. Hierin staat de maximering op de eigen bijdrage, maar ook de btw-verhoging van 6 naar 9 procent en de vitaminen, mineralen en paracetamol 1000 mg die uitstromen uit het basispakket. Patiënten kunnen binnenkort algemene informatie en antwoorden op de veelgestelde vragen vinden via Apotheek.nl. Houd voor de brochure van de nieuwe regelingen de website en nieuwsbrieven van de KNMP in de gaten.

Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Patiëntenzorg