Eerste groep intervisiecoaches farmacie klaargestoomd

4 juli 2018

Negen apothekers ontvingen op 4 juli 2018 het diploma gecertificeerd intervisiebegeleider. Zij zijn vanaf het najaar beschikbaar om intervisiegroepen van collega’s te begeleiden als coach. De groep volgde de eenjarige opleiding tot ‘Coaches voor Farmacie’, met subsidie uit het StiPCO-budget.

StiPCO donkerblauwVóór de feestelijke overhandiging van de diploma’s zijn er warme woorden van docenten Rick Boessen en Mathijs Kalmeijer, en van WSO-voorzitter Peter Wognum. De laatste benadrukt het belang van intervisie in het omgaan met de patiënt, en diens opvattingen en verwachtingen. ‘Met deze vorm van werken kun je als zorgprofessional én als manager beter worden’, aldus Wognum. ‘Jullie zijn de eerste ambassadeurs, en ik denk dat jullie die rol met verve gaan vervullen.’

Een intervisiegroep bestaat uit een vaste groep openbaar apothekers die regelmatig bijeenkomt om praktijksituatie(s) te bespreken op basis van persoonlijke ervaringen. Doel is ‘om door intercollegiale feedback inzicht te krijgen in het eigen handelen en de mogelijkheden tot verbetering’, aldus de handreiking op KNMP.nl. Openbaar apothekers die zich hebben ge(her)registreerd na 1 januari 2015 zijn verplicht om in 5 jaar 10 uur toetsing te volgen. Intervisie valt hieronder.

Confrontatie

Tijdens de diplomabijeenkomst belichten deelnemers in presentaties relevante theorieën: waaronder leerstijlen, verschillen in persoonlijkheden, het levensscript, de dramadriehoek en de ijsberg. Daarbij wordt het soms best persoonlijk, want bij intervisie kom je jezelf ook tegen. En oefenen met intervisie was een belangrijk onderdeel van de opleiding. De kersverse coaches geven zichzelf ook adviezen mee: maak een inschatting van de mensen die in je intervisiegroep zitten, ga niet op zoek naar de waarheid, luister vooral naar wat er niet wordt gezegd, wees geduldig en probeer niet de stiltes op te vullen.

Dat oefenen is echt heel belangrijk, aldus docenten Boessen en Kalmeijer. Dan ga je ervaren wat intervisie is. De deelnemers wisselden elkaar af als coach. Tijdens het zogenoemde intervisielab werden twee echte casussen besproken, met ‘meestal iets meer tijd voor de eerste dan voor de tweede casus’, aldus Kalmeijer. Een van de uitdagingen: ‘Niet op zoek gaan naar je eigen gelijk, maar de patronen van de ander proberen te achterhalen.’

De pas afgestudeerde coaches voor farmacie verschijnen in september met hun profiel op KNMP.nl. Een nieuwe opleidingsgroep van twaalf apothekers gaat in oktober van start. 

StiPCO

‘Coaches voor Farmacie’ is een van de innovatieve opleidingen die is opgestart met gelden uit StiPCO, het Stimuleringsprogramma Competentieontwikkeling Openbaar apothekers. Doel van StiPCO is dat openbaar apothekers zich verder ontwikkelen als allround zorgverlener in de eerste lijn. In september organiseert de KNMP vier regionale StiPCO-dagen waar toetsing in meerdere workshops aan de orde komt.

De eerste groep coaches voor farmacie

Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Patiëntenzorg Professie