Doseringsadviezen DOAC’s voor patiënten met morbide obesitas beschikbaar

30 augustus 2018

De eerste doseringsadviezen voor patiënten met morbide obesitas en patiënten met bariatrische chirurgie zijn gereed. Adviezen voor de DOAC’s edoxaban en dabigatran zijn per 1 september 2018 beschikbaar via de G-Standaard. Binnen een KNMP-project worden de komende jaren doseringsadviezen ontwikkeld voor geneesmiddelen bij patiënten met morbide obesitas.

De farmacokinetiek kan veranderd zijn bij patiënten met morbide obesitas en na bariatrische chirurgie. Bij de helpdesk van het Geneesmiddel Informatie Centrum (GIC) van de KNMP komen vaak vragen binnen over de juiste dosering van geneesmiddelen bij patiënten met morbide obesitas. Hoe doseer je bijvoorbeeld een antipsychoticum bij een patiënt die 160 kilo weegt?

Multidisciplinaire werkgroep

De doseringsadviezen worden opgesteld door het GIC op basis van literatuuronderzoek. Het centrum werkt hierin samen met de ziekenhuisapothekers van het St. Antonius Ziekenhuis te Nieuwegein. Een multidisciplinaire werkgroep bestaande uit openbaar apothekers, ziekenhuisapothekers, internist-endocrinologen en bariatrisch chirurgen, beoordeelt deze adviezen.

Medicatiebewaking

Om de adviezen in beeld te krijgen tijdens de medicatiebewaking moet de apotheker de contra-indicatie ‘gastric bypass’ of ‘morbide obesitas’ koppelen aan de betreffende patiënt in zijn apotheekinformatiesysteem.

Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Patiëntenzorg