CYP2B6 heringedeeld: aparte contra-indicaties voor genotypes met variant *5

3 mei 2018

Aan CYP2B6 zijn 3 nieuwe contra-indicaties met de variant *5 toegevoegd om verwarring en daardoor onterechte dosisverlagingen van efavirenz te voorkomen. Het Geneesmiddel Informatiecentrum (GIC) van de KNMP adviseert apothekers om in het AIS te controleren of patiënten aan CYP2B6-contra-indicaties zijn gekoppeld en hen om te zetten naar de juiste contra-indicatie als zij de *5-variant hebben.

CYP2B6 *5 is afhankelijk van het geneesmiddel verminderd of volledig functioneel. Voor CYP2B6 is alleen de interactie met efavirenz uitgewerkt en daarbij is *5 volledig functioneel. Klinisch chemische laboratoria noemen *5 echter een verminderd functioneel allel. Om verwarring en verkeerd koppelen van patiënten te voorkomen zijn er 3 nieuwe contra-indicaties voor patiënten met een *5-variant toegevoegd:

 • CYP2B6 *1/*5 
 • CYP2B6 *5/*5
 • CYP2B6 *5/*6 of *5/*18 

Advies voor apothekers 

 • Ga in het AIS na of er patiënten zijn gekoppeld aan een van de CYP2B6-contra-indicaties (zie toelichting bij #):
  • CYP2B6 extensive metaboliser (EM) (niet bewaakt)
  • CYP2B6 intermediate metaboliser (IM)
  • CYP2B6 poor metaboliser (PM)
 • Blijkt een patiënt gekoppeld aan een van de CYP2B6-contra-indicaties? Ga dan na of de genotypes van de patiënt nog bekend of te achterhalen zijn en zet de patiënten met een *5-variant om naar de juiste nieuwe contra-indicatie.

# Gebeurde de koppeling van patiënten volgens de algemene achtergrondtekst van de KNMP? Dan zijn patiënten met een *5-variant alleen in de EM- en IM-groep te vinden. Is bij de koppeling het advies van het klinisch chemisch laboratorium gevolgd? Dan bevinden deze patiënten zich mogelijk óók in de PM-groep. 

Meer weten?

Neem bij vragen over de CYP2B6-contra-indicaties contact op met het GIC via: gic@knmp.nl.

Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Patiëntenzorg