Coalitiepartijen steunen pakketmaatregel minister Bruins

28 juni 2018

VVD, D66 en het CDA hebben hun steun uitgesproken voor de pakketmaatregel van de minister. Dat deden zij in het debat met minister Bruins over de maatregel om vitaminen, mineralen en paracetamol te schrappen uit het basispakket.

Coalitiepartij CU ontbrak bij de bespreking. De oppositiepartijen zijn van mening dat vitaminen, mineralen en paracetamol juist wel onderdeel moeten blijven van het verzekerd pakket. Zij hebben onder meer hun zorgen geuit over de oplopende zorgkosten, bovenop het eigen risico. 

Het kabinet wil per 1 januari 2019 vitaminen, mineralen en paracetamol niet meer vergoeden vanuit het basispakket. Dit kabinetsbesluit zal volgende week in een plenair debat aan de orde komen. Dan zal er ook gestemd worden over moties. De verwachting is dat de oppositiepartijen een motie zullen indienen om vitaminen, mineralen en paracetamol in het basispakket te houden. De KNMP heeft in een brief aan de Kamer ook hiervoor gepleit en de Kamer opgeroepen om de pakketmaatregel niet door te zetten.

Bekijk de brief Lees het NOS-artikel
Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Patiëntenzorg Praktijkvoering