CBG: Let op verschillen bij omzetting van capsules inhalatiemiddel Spiriva naar Tiotrus

26 juni 2018

Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) roept apothekers op hun patiënten goed te begeleiden bij omzetting van het tiotropium COPD-middel Spiriva 18 mcg capsules naar Tiotrus 10 mcg capsules. Beide geneesmiddelen werken hetzelfde, maar zien er anders uit en zijn ook anders in het gebruik (andere inhalator). De verschillen tussen de twee producten maken goede voorlichting bij een overstap extra belangrijk. Het CBG komt met dit advies na enkele meldingen bij Lareb van vermeend verminderde werkzaamheid van Tiotrus na omzetting.

Advies apothekers

De website van het CBG geeft adviezen aan apothekers voor patiënten die overstappen van Spiriva 18 mcg capsules naar Tiotrus 10 mcg capsules. Een belangrijk verschil is bijvoorbeeld dat de Tiotrus capsules meer poeder bevatten (18 mg in totaal) dan de Spiriva capsules (5,5 mg in totaal). Meerdere patiënten hebben gemeld dat na inhalatie van Tiotrus meer poeder achterblijft in de capsule en achter in de mond of keel. De hoeveelheid medicijn die de longen bereikt is echter gelijk. Het verschil in hoeveelheid poeder per capsule komt met name doordat de Tiotrus capsules meer hulpstoffen bevatten dan de Spiriva capsules.

Andere inhalator

Bij de Tiotrus hoort een ander soort inhalator; de Zondahaler in plaats van de Handihaler. Deze ziet er anders uit en voelt anders in het gebruik. Op apotheek.nl staat een instructiefilmpje hoe de Zondahaler te gebruiken.

Achtergrondinformatie

Het CBG heeft de meldingen, afkomstig van Bijwerkingencentrum Lareb, zorgvuldig bekeken en de fabrikant bevraagd. Op basis van de beschikbare gegevens zijn er volgens het CBG op dit moment geen aanwijzingen voor een productdefect. Tiotrus wordt veelvuldig gebruikt. Bij een klein aantal patiënten heeft omzetting van Spiriva naar Tiotrus geleid tot klachten. Het onderzoek is echter nog niet afgerond.