Bijna een miljoen extra controles op medicatieveiligheid

26 juli 2018

In totaal zijn in 2017 bijna een miljoen landelijke Medisch Farmaceutische Beslisregels (MFB’s) afgehandeld door apothekers. Dit blijkt uit verzamelde data van bijna 90% van de Nederlandse apotheken. De MFB’s helpen bij het extra controleren op medicatieveiligheid. Bij een op de vijf afgehandelde MFB’s zijn aanpassingen volgens de vigerende richtlijnen doorgevoerd.

Door zorg op maat te bieden, borgt de apotheker veilig medicatiegebruik. De MFB’s uit de landelijke set dragen daar aan bij. Per apotheek zijn over heel 2017 ruim vijfhonderd van deze MFB’s uit de landelijke set afgehandeld. In 20% van de gevallen werd naar aanleiding van een MFB de medicatie gewijzigd. De farmacotherapie van de individuele patiënt werd zo geoptimaliseerd.

MFB’s 2019

Ook is de landelijke set MFB’s voor 2019 bekend. De MFB ‘Overgebruik triptanen’ wordt toegevoegd. Hiermee kunnen patiënten met frequente migraine-aanvallen opgespoord worden. Bij een frequentie van twee of meer migraine-aanvallen per maand wordt geadviseerd om preventieve behandeling te bespreken. Daarnaast kan deze MFB ondersteunen bij het signaleren van patiënten met hoofdpijn door medicatie-overgebruik. Dit kan ontstaan wanneer patiënten te veel en te vaak triptanen verstrekt krijgen. Met de MFB bekijkt de apotheker of de huidige therapie adequaat is.
Vanaf augustus is de MFB ‘Overgebruik triptanen’ beschikbaar op de KNMP Kennisbank via het menu ‘Medicatiebewaking’. Alle zorgschillen (BENU Medicijnmonitor, NControl, NMC en WeCare) geven aan dat zij vanaf januari 2019 de nieuwe landelijke set volledig geïmplementeerd hebben in hun systemen. 

De MFB ‘Verhogen acetylsalicylzuur 30 mg en carbasalaatcalcium 38 mg' wordt na twee jaar uit de landelijke set MFB’s gehaald. In de praktijk blijkt deze MFB niet voldoende meerwaarde te hebben. De landelijke set voor 2019 zal in totaal uit 26 MFB’s bestaan.

Zorg apotheker inzichtelijk

Het MFB-convenant is in 2016 getekend door de KNMP, Alphega & Boots apotheek, BENU Apotheken, NFZ, Pluriplus en Service Apotheek. De betrokken organisaties stellen jaarlijks de landelijke set MFB’s samen. Dankzij dit convenant signaleren bijna 90% van de Nederlandse apotheken MFB’s op dezelfde wijze. Deze landelijke signalering bevordert eenduidigheid en zichtbaarheid van de zorg die de apotheker levert. De set wordt jaarlijks geüpdatet.