Bijna 80% meer opvragingen uit het LSP

26 april 2018

Het aantal opvragingen van medicatiegegevens uit het Landelijk Schakelpunt (LSP) is tussen 2015 en 2017 met 78% toegenomen tot ruim 35 miljoen. Dit blijkt uit het rapport Effecten en baten gebruik zorginfrastructuur dat VZVZ opstelde met koepelorganisaties van zorgaanbieders en met Zorgverzekeraars Nederland.

De belangrijkste conclusie uit het rapport is dat de elektronische uitwisseling van medische gegevens nadrukkelijk in een behoefte voorziet. Ruim twaalf miljoen burgers hebben daar toestemming voor gegeven. Daarmee is het LSP een belangrijk hulpmiddel geworden in de Nederlandse gezondheidszorg. Wekelijks worden ruim een miljoen berichten met medische gegevens en in totaal ongeveer zes miljoen berichten uitgewisseld. 

Uit het rapport blijkt dat apothekers soms nog problemen ondervinden met het autoriseren en authentiseren van de zorgverleners met de UZI-middelen. Verder ervaren openbaar apothekers nog niet altijd de toegevoegde waarde van het systeem omdat zij vooral gegevens leveren en zelf nog weinig aanvullende gegevens kunnen opvragen zoals laboratoriumwaarden en voorschriften uit de tweede lijn. Naast het gebruikt van UZI-passen zien apothekers het vragen van toestemming als een tijdrovende activiteit. Ook geven ondervraagden aan dat de verkregen medicatieoverzichten niet altijd compleet zijn en dat heeft volgens hen schijnveiligheid tot gevolg. Uit het rapport blijkt dat apothekers tijdwinst boeken met het LSP door het afnemen van handmatige administratieve handelingen en minder faxen en bellen. Als vervolg op het succesvolle LSP Verbeterplan uit 2016 voert de KNMP samen met andere betrokken partijen nu gesprekken over een vervolg. 

Volg je zorg

Het onderzoek toont aan dat er nog veel winst valt te behalen op het gebied van communicatie naar burgers over het gebruik van het LSP. Ook kan er meer bekendheid worden gegeven aan het feit dat burgers via een website kunnen volgen aan wie zij toestemming hebben gegeven om gegevens beschikbaar te stellen voor opvraging, en welke zorgverleners gegevens hebben opgevraagd. Daarom lanceert VZVZ in het najaar van 2018 de website volgjezorg.nl met een bijbehorende publiekscampagne.

Bekijk het VZVZ-rapport 'Effecten en baten gebruik zorginfrastructuur'