Bijna 350 reacties binnen voor KNMP Onderzoeksagenda 2025

15 november 2018

Al bijna 350 reacties zijn binnengekomen naar aanleiding van de oproep om thema’s aan te dragen uit de apotheekpraktijk voor de KNMP Onderzoeksagenda 2025. Apothekers kunnen concrete onderzoeksvragen aandragen bij de genoemde thema’s.

Een inventarisatie van de thema’s laat zien dat er al een aantal duidelijke onderzoeksvragen rondom farmacotherapie gesteld zijn. Voor andere thema’s zijn nog geen heldere onderzoeksvragen geformuleerd, zoals voor farmacogenetica. Over richtlijnen, bereidingen en opleiding zijn relatief weinig reacties binnengekomen. Een eerste clustering is in de tabel weergegeven.

Volgende stap

De volgende stap om de agenda meer vorm de geven, is het formuleren van onderzoeksvragen bij de thema’s. Om een onderzoeksvraag op te stellen, kan de ‘PICO’-methode helpen:

  • P: patiënt of probleem 
  • I: interventie
  • C: comparison, vergelijking
  • O: outcome, uitkomst

Een voorbeeld van een PICO-vraag: Wat is het effect van continu wisselen van statines op patiënten met een psychische aandoening met betrekking tot de cholesterolverlaging en bijwerkingen ten opzichte van patiënten zonder wisseling?

Onderzoeksvragen zijn welkom tot 15 december via .

Stakeholders

Naast apothekers worden op dit moment ook stakeholders – zoals collectieven en andere koepels – geconsulteerd. De Onderzoeksagenda 2025 wordt op het KNMP Voorjaarscongres van 12 maart 2019 gepresenteerd.

Thema Aantal malen aangedragen*
Farmacotherapie 80
Organisatie 76
Effect handelen apotheker 30
Kosteneffectiviteit 29
Veiligheid 27
Farmacogenetica 30
Substitutie 30
Zorg op maat 19
Therapietrouw 24
Samenwerking 19
Consultvoering 15
Preventie 11
Medicatiereview 10
Opleiding   9
Kwaliteitsmeting   7
Bereidingen   4
Gezondheidsvaardigheden   4
Ziektebeelden (DM, astma) 2
Geïndividualiseerde Distributiesystemen 2

*Sommige reacties droegen bij aan meerdere thema's. 

Klik hier voor meer informatie over de Onderzoeksagenda 2025