Autorisatie zorgstandaard ADHD: akkoord gevraagd van apothekers

7 juni 2018

De KNMP is gevraagd om de zorgstandaard ADHD te autoriseren. De zorgstandaard is ontwikkeld door een brede afvaardiging van partijen in de geestelijke gezondheidszorg in samenwerking met het netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGZ. De conceptzorgstandaard wordt voorgelegd aan apothekers voor instemming. Reageren kan tot 25 juni.

In april 2016 is de ontwikkeling van de zorgstandaard ADHD gestart. Het Trimbos-instituut was verantwoordelijk voor de ontwikkeling. De KNMP is als werkgroeplid intensief betrokken geweest bij de ontwikkeling van deze standaard.

Een zorgstandaard biedt een kapstok voor verdere invulling van de geleverde (keten)zorg van de betrokken zorgprofessionals. Het vormt de basis van beroepsrichtlijnen waarin de zorg specifiek voor de betreffende beroepsgroepen uitgewerkt wordt.

Draagvlak

Met autorisatie maakt de KNMP de zorgstandaard onderdeel van haar Professionele Standaard. Voorwaarde voor autorisatie is dat de rol van de apotheker en de farmaceutische zorg voldoende en op de juiste manier zijn beschreven. Daarnaast is voldoende draagvlak bij de leden ook van belang.

De KNMP is voornemens om de zorgstandaard te autoriseren. Leden die argumenten hebben om de zorgstandaard niet te autoriseren worden gevraagd om dit kenbaar te maken en dit in grote lijnen toe te lichten. Reageren kan tot 25 juni per mail naar .

Passages voor apothekers gemarkeerd

Passages die van toepassing zijn op de apotheker, zijn geel gemarkeerd in de conceptstandaard. Het betreft passages op de volgende pagina's: 32, 33, 44, 46, 50, 51, 58 en 61. 

Autorisatieversie conceptzorgstandaard ADHD

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.

Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Professie