Apothekers waarderen StiPCO-dagen met 8.1

18 oktober 2018

Openbaar apothekers waarderen de StiPCO-dagen met een 8.1. Ook beveelt 96% de scholingsdagen aan bij collega-apothekers. Dit blijkt uit een evaluatie onder 430 deelnemers. Zij konden op elke StiPCO-dag hun eigen programma samenstellen uit twintig workshops passend binnen het thema ‘De openbaar apotheker 2020: expert, coach en teamspeler’.

Tijdens de StiPCO-dagen kwamen veel facetten van het apothekersvak aan bod: van reflectie tot richtlijnen, van coaching tot multidisciplinaire samenwerking. Deelnemers volgden per dag twee workshops op een van deze gebieden. ‘Met deze workshop heb ik extra handvaten gekregen om goede motiverende gesprekken te voeren met patiënten, maar ook met artsen’, aldus een van de deelnemers. Andere reacties waren: ‘Ik heb een beter beeld gekregen wat intervisie inhoudt en kijk er naar uit om deel te nemen aan een intervisiegroep.’ En: ‘Ik heb een zeer interessante inkijk gekregen in het werk van een verslavingsarts. Het gaf me een duidelijk beeld van de dagelijkse gang van zaken en hoe ik er als apotheker mee om kan gaan.’

Het StiPCO-programma, dat sinds 2016 loopt, beoogt bij te dragen aan het zorgverlenerschap van openbaar apothekers in de eerste lijn. En dat was ook precies het doel van de StiPCO-dagen. ‘Er was genoeg keus qua workshops zodat het wat mij betreft nog een bezoek waard is.’

Financiële tegemoetkoming

Het ministerie van VWS subsidieert het Stimuleringsprogramma Competentieontwikkeling Openbaar apothekers (StiPCO) met € 2,64 miljoen per jaar. Binnen het programma kunnen openbaar apothekers cursussen volgen die hen verder scholen als eerstelijns zorgverlener. Hiervoor ontvangen zij na afloop van het kalenderjaar een financiële tegemoetkoming.

Bekijk het huidige scholingsaanbod in de StiPCO-studiegids
Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Professie