Apothekers maken 545 keer melding van datalek

12 april 2018

Apothekers maakten 545 keer melding van een datalek in 2017. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) ontving vorig jaar 10.000 meldingen van datalekken. De meeste meldingen, 3.105 in totaal, kwamen uit de sector zorg en welzijn.

Bij datalekken in zorg en welzijn ging het in 60% om persoonsgegevens die aan een verkeerde ontvanger zijn gestuurd. Meldingen van kwijtgeraakte persoonsgegevens, zoals een verloren of gestolen laptop of usb-stick, vormen 10% van het totale aantal gemelde datalekken. In 3% van de gevallen ging het om hacking, malware of phishing.

Een voorbeeld van een datalek is de melding van het HagaZiekenhuis bij de AP. Een klokkenluider liet aan het programma EenVandaag weten dat tientallen personeelsleden van het Haagse ziekenhuis het medische dossier hebben ingezien van realityster Samantha de Jong, beter bekend als Barbie. Medewerkers deden dit via het ziekenhuisinformatiesysteem Chipsoft. Dit is alleen toegestaan bij medische betrokkenheid bij de patiënt. Ook het Rijnstate Ziekenhuis in Gelderland heeft in de afgelopen tien jaar twee keer medewerkers ontslagen die in een medisch dossier snuffelden terwijl zij niet bij de behandeling betrokken waren.

Informatiebeveiliging verhogen

Apothekers kunnen een checklist gebruiken om de informatiebeveiliging in de apotheek te verhogen. Hierin staat een aantal integriteitskwesties als ‘kijk niet in dossiers zonder medische noodzaak’ en ‘houd patiëntinformatie voor u’. Daarnaast bevat de checklist voorbeelden van datalekken en mogelijke gevolgen. Apothekers kunnen informatiebeveiliging ook onder de aandacht brengen bij hun medewerkers met het kaartspel ‘Speel op zeker’. De KNMP heeft in oktober 2017 elke openbare apotheek een kwartetspel toegezonden.

Bekijk alle praktische hulpmiddelen voor de AVG
Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Praktijkvoering