AP verduidelijkt recht van vergetelheid en dataportabiliteit onder AVG

23 maart 2018

Het recht op vergetelheid geldt in principe niet voor medische dossiers. En alleen de persoonsgegevens die de patiënt zelf actief en bewust heeft verstrekt, vallen onder het recht op dataportabiliteit. Dit geeft de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) aan in de veelgestelde vragen op haar website.

Met de nieuwe informatie verduidelijkt de AP twee onderdelen van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) waarover veel vragen leven bij apothekers. De Europese wetgeving van de AVG treedt op 25 mei 2018 in werking.

Recht op vergetelheid

De AVG biedt ruimte aan nationale wetgeving, zo is te lezen op de AP-website. Onder meer om uitzonderingen op het recht op vergetelheid te regelen. Patiënten mogen wel vragen om gegevens uit hun medisch dossier te verwijderen. 

In Nederland zijn de regels voor het bewaren van medische dossiers opgenomen in de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO).

Dataportabiliteit

De gegevens in het medisch dossier die niet direct of indirect door het gebruik van een dienst of een apparaat door de patiënt zijn verstrekt, vallen niet onder dataportabiliteit, verduidelijkt de AP op haar website.

Het recht op dataportabiliteit is een nieuw recht van patiënten onder de AVG, om persoonsgegevens mee te nemen en over te dragen aan een andere (zorg)aanbieder.

Bekijk de volledige uitleg op de website van de AP

Onder het kopje ‘Vragen over Privacyrechten in de zorg’

Bekijk ook het de informatie over de AVG op knmp.nl
Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Praktijkvoering