AP verduidelijkt begrip ‘grootschalige gegevensverwerking’ voor apothekers

12 december 2018

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft het begrip ‘grootschalige verwerking van persoonsgegevens’ verduidelijkt voor apothekers. Iedere apotheek die gemiddeld aan meer dan 10.000 patiënten per jaar farmaceutische zorg verleent, verwerkt op grote schaal bijzondere persoonsgegevens. Voor deze apotheken is het verplicht een Functionaris Gegevensbescherming (FG) aan te stellen. De AP nuanceert hiermee haar eerdere standpunt voor apotheken na afstemming met de KNMP.

Wanneer er minder dan 10.000 patiënten in het apotheekinformatiesysteem staan ingeschreven, ziet de AP dat – net als bij andere zorgaanbieders – niet als grootschalig. De AVG geldt echter ook bij minder dan 10.000 patiënten en kan derhalve getoetst worden. Daarom adviseert de KNMP deze apotheken om iemand binnen de organisatie verantwoordelijk te maken voor privacy. Het profiel van deze rol kan dan lijken op die van een FG, maar de apotheker heeft dan meer flexibiliteit in de daadwerkelijke invulling van de rol.

Meer informatie over het aanstellen van een FG Bekijk het dossier AVG

(het dossier krijgt binnenkort een update)

Lees het bericht van de AP
Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Praktijkvoering