Aandachtspunten voor overstap naar biosimilar insulines

15 november 2018

Voor diabetespatiënten die zijn ingesteld op een insuline Lantus en die overstappen naar een biosimilar insuline zijn aandachtspunten opgesteld. Samen met VGZ, de Nederlandse Diabetes Federatie (NDF) en Diabetesvereniging Nederland (DVN) heeft de KNMP deze punten ontwikkeld.

In 2016 heeft VGZ Abasaglar aangewezen als voorkeursgeneesmiddel voor diabetespatiënten die starten met het langwerkende insuline glargine. VGZ heeft het geneesmiddel tot 2021 geselecteerd om de continuïteit van de therapie te waarborgen en wisselingen zoveel mogelijk te voorkomen. Vanaf medio 2016 hebben de KNMP, NDF, DVN en VGZ samengewerkt aan de voorwaarden voor het breder inzetten van de biosimilar Abasaglar. Zij hebben ook afspraken gemaakt voor een zorgvuldige overstap. Deze samenwerking heeft geresulteerd in een aantal aandachtspunten.

Pilot

In 2017 is een pilot uitgevoerd door SGE-gezondheidscentra uit Eindhoven om patiënten die ingesteld waren op Lantus over te zetten naar de biosimilar Abasaglar. Naar aanleiding van ervaringen opgedaan in de pilot zijn de aandachtspunten voor de overstap geformuleerd.

Bekijk de aandachtspunten Bekijk het nieuwsbericht van de NDF

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Laurien Rook, tel. (070) 37 37 249, e-mail .

Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Patiëntenzorg