Vervoer medicijnresten en gebruikte naalden: de regels op een rij

22 februari 2018

Mogen apothekers wel of niet gebruikte naalden en medicijnafval vervoeren? Volgens de Inspectie Leefomgeving en Transport mag het, wanneer aan bepaalde voorwaarden voldaan wordt.

Gebruikte naalden en geneesmiddelresten worden vaak geclassificeerd als gevaarlijke stof, waardoor de wet Vervoer gevaarlijke stoffen (ADR) van toepassing is. De KNMP zet de voorwaarden waar apothekers aan moeten voldoen – indien ze deze stoffen willen vervoeren – op een rijtje.

Gebruikte naalden

Bij het vervoer van gebruikte naalden zijn de regels van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen van toepassing. Apothekers mogen gebruikte naalden vervoeren mits ze aan de volgende regels voldoen:

 • Aanwezigheid van een verzegelde en ABC-gekeurde brandblusser van 2 kilogram;
 • Naalden verpakt in een UN-gekeurde naaldenbeker met daarop het UN-nummer: UN3291 en gevaaretiket klasse 6.2 (infectueuze stoffen) (10x10 cm). Ook niet-UN-gekeurde naaldenbekers zijn toegestaan, mits deze worden verpakt in een UN-gekeurde verpakking. UN-nummer en gevaaretiket moeten daar dan opstaan;
 • De lading moet goed vaststaan;
 • Maximale lading van 333 kilogram (indien er alleen naalden vervoerd worden);
 • Er mag niet gerookt worden in het voertuig;
 • Aanwezigheid van een vervoersdocument. Bekijk hier een voorbeelddocument.

Medicijnafval

Huishoudelijk medicijnafval valt in principe onder het klein chemisch afval (kca) en mag door apothekers naar een locatie worden vervoerd waar huishoudelijk gevaarlijk afval wordt ingezameld. Voorwaarden:

 • De gemeente moet toestaan dat bedrijven kleine hoeveelheden kca inleveren;
 • Het medicijnafval moet verpakt worden in een kunststof dekselvat (maximaal 60 liter). Hier hoeft geen UN-nummer of klasse op vermeld te worden;
 • De lading moet goed vaststaan.

Wanneer het gaat om geneesmiddelen die voor vervoer over de weg geclassificeerd zijn als een gevaarlijke stof dan is de wet Vervoer gevaarlijke stoffen van toepassing en moet er aan onderstaande eisen voldaan worden:

 • Aanwezigheid van een verzegelde en ABC-gekeurde brandblusser van 2 kilogram;
 • Medicijnafval verpakt in een UN-gekeurde verpakking met daarop het bijbehorende UN-nummer en gevaaretiket (10x10 cm). Het UN-nummer en gevaaretiket zijn terug te vinden in het veiligheidsinformatieblad van het medicijn;
 • De lading moet goed vaststaan;
 • Maximale lading is afhankelijk van het soort geneesmiddelafval dat vervoerd wordt;
 • Er mag niet gerookt worden in het voertuig;
 • Aanwezigheid van een vervoersdocument. Bekijk hier een voorbeelddocument.
Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Praktijkvoering