‘Apotheker’ met vervalst diploma verwijderd uit BIG-register

31 mei 2018

De KNMP dringt bij het CIBG aan op scherpere controles vóór BIG-registratie. Aanleiding hiervoor is een ‘apotheker’ die zich met een vervalst diploma heeft laten inschrijven in het BIG-register. Binnen de vervolgopleiding tot openbaar apotheker zijn op een gegeven moment vraagtekens gezet bij zijn functioneren. De persoon is inmiddels uit het BIG-register verwijderd en het KNMP-kandidaatlidmaatschap is opgezegd.

Middels een vervalste gewaarmerkte kopie van zijn apothekersdiploma is het de ‘apotheker’ gelukt om zich te laten inschrijven in het BIG-register. Hierna is de betreffende persoon begonnen in de praktijk en met de vervolgopleiding tot openbaar apotheker van start gegaan.

In de vervolgopleiding functioneerde de ‘apotheker’ onder de maat. De Specialisten Registratie Commissie, kamer Openbare Farmacie (SRC-OF), heeft vervolgens navraag bij partijen gedaan. De universiteit verklaarde daarop dat er geen diploma uitgereikt was. De SRC-OF heeft direct actie ondernomen en deze persoon uit de vervolgopleiding verwijderd en diens opleider op de hoogte gesteld. Ook heeft het KNMP-bestuur het kandidaatlidmaatschap van de ‘apotheker’ opgezegd.

De SRC-OF heeft melding gedaan van het valse diploma bij het CIBG. Het BIG-register wordt uitgevoerd door het CIBG, een uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het CIBG heeft inmiddels laten weten niet meer te zullen vertrouwen op gewaarmerkte kopieën van diploma’s.

Het incident is ook gemeld bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). De Inspectie is eveneens tot de conclusie gekomen dat het diploma vals was. Nader onderzoek door IGJ naar het mogelijk in het geding komen van de patiëntveiligheid loopt nog.

De ‘apotheker’ is uit het BIG-register verwijderd. KNMP-voorzitter Gerben Klein Nulent betreurt de gang van zaken: ‘Werkzaam in de praktijk zonder masterdiploma farmacie is onbestaanbaar.’