Nieuws 2018

KNMP-regiobijeenkomsten 2018 in teken van geneesmiddelsubstitutie

De KNMP-regiobijeenkomsten staan dit jaar in het teken van geneesmiddelsubstitutie. Onderwerpen als biosimilars, het patiëntenperspectief en het nocebo-effect zullen de revue passeren. De reeks bijeenkomsten vindt plaats van 20 februari t/m 8 maart in de regio’s Assen, Amsterdam, Eindhoven, Arnhem en Dordrecht.

Lees verder

Met StiPCO naar de herregistratie

Bezig met de herregistratie als openbaar apotheker? StiPCO biedt uitkomst. Met de scholingsvorm ‘toetsing’ bijvoorbeeld. 'StiPCO-scholingen focussen juist op die competenties die verplicht zijn.'

Lees verder

Meldcode over kindermishandeling en huiselijk geweld

Hoe om te gaan met signalen over kindermishandeling en huiselijk geweld? Een meldcode van de KNMP geeft antwoord op vragen over dit onderwerp. In de meldcode stelt de KNMP vast welke stappen openbaar apothekers kunnen zetten.

Lees verder

KNMP pleit voor UA-status hypericum

De KNMP vindt dat hypericum (sint-janskruid), als een geregistreerd geneesmiddel, een UA-status (uitsluitend apotheek) verdient. De deskundigheid van de apotheker is bij de verstrekking van toegevoegde waarde, gezien de interacties bij dit middel. Dit stelt de KNMP in een reactie naar aanleiding van het televisieprogramma Radar op 22 januari 2018.

Lees verder

ZonMw stelt subsidie beschikbaar voor onderzoek naar goed geneesmiddelgebruik

ZonMw stelt een subsidie beschikbaar voor onderzoek vanuit het programma Goed Gebruik Geneesmiddelen. De studie moet een bekend probleem uit de dagelijkse praktijk oplossen en de resultaten moeten nationaal direct implementeerbaar zijn. Geïnteresseerden kunnen tot 20 maart 2018 een aanvraag doen.

Lees verder

KNMP gaat gestaag door met aanpak regeldruk

De KNMP gaat gestaag door met de aanpak van regeldruk. Er spelen diverse initiatieven, waarbij de apothekersorganisatie is betrokken. Een actueel voorbeeld van een vereenvoudiging van administratieve lasten is dat apothekers bij geneesmiddeltekorten niet meer op individueel patiëntniveau een artsenverklaring hoeven aan te vragen.

Lees verder

Overeenkomst IGJ en SFK met handtekeningen bezegeld

Josée Hansen, hoofdinspecteur bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en manager Ronald van der Vaart van de Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK) hebben met hun handtekeningen een eerder gesloten overeenkomst bevestigd. Dankzij een tool van de SFK kunnen apothekers voortaan hun In Manu Medici (IMM)-opiumwetrecepten digitaal laten inzien door IGJ.

Lees verder

Internetconsultatie beschikbaar voor wijziging Wet BIG-II

Het ministerie van VWS stelt een internetconsultatie beschikbaar voor een wetsvoorstel tot wijziging van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG-II). De reactietermijn van de internetconsultatie eindigt op 18 februari 2018.

Lees verder

Recall Hydrocortison PCH 20 mg tabletten

Teva Nederland B.V. roept in overleg met de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) met onmiddellijke ingang Hydrocortison PCH 20 mg tabletten in 250 stuks potverpakking terug op apotheekniveau.

Lees verder

KNMP zoekt apothekers voor suggesties doseringsadviezen obesitas en bariatrische chirurgie

De KNMP is op zoek naar apothekers die suggesties willen aandragen voor de ontwikkeling van doseringsadviezen omtrent morbide obesitas en bariatrische chirurgie. Ook wil de KNMP graag weten of apothekers specifieke behoeftes hebben rondom de zorg voor deze patiëntengroep.

Lees verder

Nieuwe geneesmiddelen bij reuma en kanker verwerkt in het IM

Het Informatorium Medicamentorum (IM) 2018 is uit in boekvorm. Met 36 nieuwe stoffen is het naslagwerk weer volledig actueel. Abonnees ontvangen het boek per post en bestellen kan via de website.

Lees verder

Campagne over AVG biedt zorgverleners praktische hulp

Een voorlichtingscampagne over de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) biedt zorgverleners praktische hulp om straks te voldoen aan hun plichten. Ook moet de campagne mensen bewuster maken van hun rechten.

Lees verder

Hogere eisen aan transparantie en traceerbaarheid medische hulpmiddelen

Medische hulpmiddelen, in-vitrodiagnostica en zelfzorgmiddelen moeten aan dezelfde eisen voor transparantie en traceerbaarheid gaan voldoen als geneesmiddelen. Dit heeft de Europese Unie vastgelegd in twee verordeningen. De nieuwe regels gaan vanaf 2021 in.

Lees verder

Dexamfetamine sulfaat capsule 2,5 mg FNA MR per 1 maart vergoed

De magistrale bereiding met 2,5 mg dexamfetamine sulfaat wordt per 1 maart 2018 in de G-Standaard opgenomen met de aanspraakstatus F (vergoeden). Dit is in lijn met de doorgeleverde bereidingen met 2,5 mg dexamfetamine. Het gaat om Dexamfetamine sulfaat capsule 2,5 mg FNA MR met ZI-nr. 16615999.

Lees verder

Recall Hydrocortison CF 20 mg tabletten

Centrafarm B.V. roept in overleg met de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) met onmiddellijke ingang Hydrocortison CF 20 mg tabletten in 500 stuks potverpakking terug op apotheekniveau.

Lees verder

Minister Bruins: ‘Expertise apotheker is keihard nodig’

‘De apotheker wordt steeds belangrijker’. Dit stelde Bruno Bruins, minister voor Medische Zorg, in het theater Diligentia tijdens het afscheidssymposium van algemeen KNMP-directeur Léon Tinke.

Lees verder

Apothekers ontsluiten verborgen beeldgeschiedenis

Persbericht | De apothekers Annemieke Horikx en prof. dr. Toine Pieters ontsluiten via het boek Geneesmiddel in beeld een verborgen geschiedenis. De uitgave telt zo’n tweehonderd covers van historische geneesmiddelfolders, die een prachtig overzicht geven van ziekte, gezondheid, maatschappij en vormgeving in de twintigste eeuw. De prenten waren voor het algemeen publiek eerder niet toegankelijk, omdat het om medicijnreclame gaat.

Lees verder

VWS beraadt zich over pakketadvies Vitamine D, mineralen en zware paracetamol

Het ministerie van VWS beraadt zich over het pakketadvies inzake Vitamine D, mineralen en zware paracetamol. Minister Bruins voor Medische Zorg moet nog besluiten wat te doen met het begin vorig jaar uitgebrachte advies van het Zorginstituut (ZIN) om deze producten niet langer te vergoeden.

Lees verder

KNMP beschouwt vergunningsplicht als administratieve last

De KNMP beschouwt een voorgenomen vergunningsplicht door een aanpassing van de Wet toetreding zorgaanbieders als een extra administratieve last. Dit schrijft de KNMP in een gezamenlijke brief met de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) aan de Tweede Kamer. Het parlement buigt zich volgende week over een aanpassing.

Lees verder

Vervangend geneesmiddel bij tekort vergoed vanuit basisverzekering

Als apothekers bij een tekort een vervangend geneesmiddel leveren dat niet is geregistreerd in Nederland kan dit voortaan vergoed worden uit de basisverzekering. Dat heeft de ministerraad op voorstel van minister Bruno Bruins voor medische zorg besloten.

Lees verder

Wel of niet genotyperen? Nieuwe KNMP-adviezen bieden uitkomst

De farmacogeneticawerkgroep van de KNMP maakt sinds kort adviezen over de noodzaak om te genotyperen wanneer de patiënt start met een nieuw geneesmiddel. De werkgroep gaf tot nu toe alleen medicatieadviezen voor patiënten met een afwijkend genotype.

Lees verder

Advies PRAC: geen Esmya voor nieuwe patiënten

Het Europese Geneesmiddelenbewakingscomité PRAC adviseert geen behandeling met Esmya® (ulipristal) te starten bij nieuwe patiënten. Dit meldt het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen in een bericht op haar website. De aanleiding voor dit advies gedurende een herbeoordeling is een klein aantal meldingen van ernstige leverbeschadiging.

Lees verder

Aflevertermijn in Nederland langer dan elders in Europa

De aflevertermijn voor geneesmiddelen is in de meeste Europese landen korter dan de in Nederland gangbare negentig dagen, blijkt uit een inventarisatie van BENU Apotheken. Dit meldt het Pharmaceutisch Weekblad in de editie van 16 februari 2018. Door de aflevertermijnen te verlengen tot zes of zelfs twaalf maanden, zoals ter discussie staat, zondert Nederland zich volgens BENU totaal af van naburige landen.

Lees verder

Beslisboom laat zien of verwerkersovereenkomst AVG nodig is

Een beslisboom verwerkersovereenkomst laat zien of apotheken een overeenkomst moeten sluiten met partijen die hun persoonsgegevens verwerken. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) vereist dat apotheken hierover afspraken maken en dat deze per 25 mei 2018 zijn vastgelegd in een verwerkersovereenkomst.

Lees verder

KNMP schaart zich achter aangifte tegen de tabaksindustrie

De KNMP schaart zich achter de aangifte tegen de tabaksindustrie en sluit zich aan bij het initiatief van advocate Bénédicte Ficq. Daartoe heeft de apothekersorganisatie vandaag besloten. Apothekers hebben dagelijks te maken met patiënten die door roken ernstig ziek zijn geworden. KNMP-voorzitter Gerben Klein Nulent: ‘Voorkómen dat mensen verslaafd raken aan roken, dat is waar ook apothekers voor pleiten.’

Lees verder

Nog steeds problemen met de inzameling van medicijnafval? Meld het de KNMP!

Moet u nog steeds betalen voor het (laten) afvoeren van medicijnafval dat patiënten bij uw apotheek inleveren? Meld dat dan vóór 9 maart bij de KNMP. Met steun van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) wil de KNMP bewerkstelligen dat in 2018 alle Nederlandse gemeenten goede afspraken met apothekers hebben gemaakt over de inzameling en verwerking van dit medicijnafval. Kosteloos voor de apotheker.

Lees verder

Workshops over implementatie KNMP-richtlijn Diabetes

De KNMP houdt in het voorjaar van 2018 op verschillende locaties in het land workshops over de KNMP-conceptrichtlijn Diabetes Mellitus type 2. KNMP-leden zijn uitgenodigd tijdens deze workshop de richtlijn te beoordelen op inhoud, uitvoering en haalbaarheid in de praktijk.

Lees verder

Recall Ventolin Diskus 200 mcg op patiëntniveau (update II)

GlaxoSmithKline BV heeft in overleg met de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd besloten tot een recall op patiëntniveau voor Ventolin Diskus 200 mcg.

Lees verder

Interactiebewaking QT-verlengers vernieuwd

In de G-Standaard van april 2018 komt een nieuwe versie van de interactiebewaking op QT-verlengers beschikbaar. Deze bewaking is herzien door een speciaal daarvoor opgerichte KNMP-werkgroep.

Lees verder

Vervoer medicijnresten en gebruikte naalden: de regels op een rij

Mogen apothekers wel of niet gebruikte naalden en medicijnafval vervoeren? Volgens de Inspectie Leefomgeving en Transport mag het, wanneer aan bepaalde voorwaarden voldaan wordt.

Lees verder

Zorgverzekeraars schrappen 17 formulieren voor bijlage 2-geneesmiddelen

Zorgverzekeraars schrappen per 1 maart 2018 17 formulieren voor bijlage 2-geneesmiddelen. Dit gebeurt na eerder overleg en constructieve samenwerking tussen de KNMP en zorgverzekeraars over een beperking van administratieve lasten.

Lees verder

Recall Acid A Vit crème 0,5 mg/g

Pierre Fabre Benelux roept in overleg met de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) met onmiddellijke ingang Acid A Vit crème 0,5 mg/g terug op apotheekniveau.

Lees verder

Vernieuwde KNMP Kennisbank live op 5 maart

De vernieuwde KNMP Kennisbank gaat maandag 5 maart live. De huidige KNMP Kennisbank wordt dan vervangen door een nieuwe vormgeving in de stijl van Apotheek.nl en KNMP Farmanco.

Lees verder

‘Medicijnresten inzamelen: gemeenten nu aan zet’

De gemeenten zijn aan zet om de afvoer van medicijnafval in heel Nederland goed te organiseren. Dat zegt Marc de Rooy, die voor het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) de ketenaanpak Medicijnresten uit Water aanstuurt.

Lees verder

Apothekers geven online medicijninformatie in korte video’s

Persbericht | Apothekers leggen de belangrijkste informatie per medicijn op apotheek.nl vanaf 5 maart 2018 in korte video’s uit. Apothekersorganisatie KNMP wil met de gratis online filmpjes juist medicijngebruik onder patiënten stimuleren.

Lees verder

Berenschot: versoepeling preferentiebeleid is gewenst

Persbericht | Het preferentiebeleid raakt de beschikbaarheid van geneesmiddelen. Dat vergroot risico’s van het wisselen van medicatie, zoals medicatiefouten en een lagere therapietrouw van de patiënt. Daarom is een versoepeling van het preferentiebeleid nodig. Dit staat in een vandaag verschenen rapport van Berenschot.

Lees verder

CBG schorst handelsvergunningen Gastilox en Rilies

Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) heeft per 5 maart 2018 drie handelsvergunningen voor de zuurbindende middelen Gastilox en de handelsvergunning voor de pijnstiller Rilies geschorst. Dit is bekendgemaakt in een bericht op de website van het CBG.

Lees verder

Meer tijd om zorg aan onverzekerde patiënt te melden

Zorgverleners hebben niet meer één, maar zeven dagen de tijd om verleende zorg aan onverzekerde patiënten te melden. Dit is een van de wijzigingen in de Subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerden per 1 maart 2018.

Lees verder

De vier grootste misverstanden over het aanstellen van een FG

Volgens de nieuwe privacywet AVG is het aanstellen van een Functionaris Gegevensbescherming (FG) verplicht als op grote schaal bijzondere persoonsgegevens worden verwerkt. Maar hoe dat aanstellen van een FG moet? Daar bestaan nog wel wat misverstanden over. Dit zijn de vier grootste.

Lees verder

Nieuwe handleiding voor optimaal gebruik LSP

ZorgNetOost publiceerde recent de ‘Handleiding voor (her)aansluiting op het LSP voor apothekers’. Deze handleiding ondersteunt apothekers om optimaal gebruik te kunnen maken van het LSP.

Lees verder

KNMP vraagt aandacht voor selectieve contractering inzake hulpmiddelen

De KNMP vraagt aandacht voor de selectieve contractering van zorgverzekeraars inzake hulpmiddelen. Dit staat in een brief van de apothekersorganisatie aan de Tweede Kamer. Bij diverse zorgverzekeraars is de apotheek bij voorbaat uitgesloten.

Lees verder

KNMP: pakketadvies staat haaks op regeerakkoord

Het advies van het Zorginstituut Nederland (ZIN) om middelen als Vitamine D en paracetamol (1000 mg) uit het basispakket te verwijderen staat haaks op het regeerakkoord. Dit stelt de KNMP samen met KBO-PCOB en het Reumafonds in een brief aan de VWS-ministers Bruins en De Jonge.

Lees verder

Erepenning KNMP voor Peter de Smet

Peter de Smet heeft op 13 maart 2018 de erepenning van de KNMP gekregen. Voorzitter Gerben Klein Nulent van de apothekersorganisatie onderscheidde hem tijdens het Voorjaarscongres in het Beatrix Theater.

Lees verder

Medicijnafval: apothekers draaien in 10% van de gemeenten nog op voor de rekening

In 38 van de 380 Nederlandse gemeenten moeten apotheken nog steeds betalen voor het vrijwillig inzamelen en afvoeren van medicijnafval van burgers. Dat blijkt uit een derde landelijke inventarisatie van de KNMP, uitgevoerd in maart 2018.

Lees verder

Geneesmiddelentekorten lopen ook in 2017 verder op

Persbericht | Het aantal geneesmiddelentekorten is in 2017 wederom gestegen. De apothekersorganisatie KNMP noteerde 732 tekorten, tegenover 710 in 2016. De tekorten lopen sinds 2010 steeds verder op. ‘Het is voor de apothekers in Nederland onderhand onverteerbaar’, stelt voorzitter Gerben Klein Nulent van de KNMP. ‘Met kunst- en vliegwerk probeert de apotheker voor de patiënt een oplossing te vinden. De patiënt gaat dit steeds meer voelen.’

Lees verder

WSO-klapper: een must have voor goede en verantwoorde zorg

Alle WSO-leden hebben de ordner ‘Aanbevelingen en samenvattingen voor de Professionele Standaard Farmaceutische zorg voor de Openbaar Apotheker’ ontvangen, die werd gelanceerd tijdens het KNMP Voorjaarscongres. 'Apothekers krijgen zo in één oogopslag inzicht in wat het leveren van goede en verantwoorde zorg in de praktijk betekent', aldus WSO-bestuurslid Adrienne van Strien.

Lees verder

Ministerie attendeert patiënten: medicijnresten niet door het riool

Het doorspoelen van medicijnresten geeft bijwerkingen op de natuur. Spoel medicijnresten niet door het riool maar breng ze terug naar de apotheek of het inzamelpunt van de gemeente. Dat is de boodschap van een poster, die werd ontwikkeld door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) in samenwerking met de KNMP. Het ministerie van IenW stuurt de poster op 22 maart naar alle apotheken in Nederland.

Lees verder

Kosteloos te bestellen: flyers over apotheek.nl

KNMP-leden kunnen de vernieuwde flyer over de publiekswebsite apotheek.nl gratis bestellen bij de KNMP en tijdens het ter handstellen van een geneesmiddel meegeven aan de patiënt. De flyer attendeert de patiënt, ook laaggeletterde medicijngebruikers, op de mogelijkheid om via apotheek.nl betrouwbare en onafhankelijke informatie over een geneesmiddel te zoeken.

Lees verder

Reinier Bax vanaf juni 2018 nieuwe voorzitter LOA

LOA-bestuurslid Reinier Bax volgt in juni 2018 LOA-voorzitter Dick Bouma op. Bouma treedt oktober dit jaar uit het bestuur. Een nieuw bestuurslid zal in dezelfde maand gekozen worden.

Lees verder

SKGE kent voor het eerst claim patiënt toe

De Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg (SKGE) heeft voor het eerst een claim van een patiënt aan een apotheker deels toegekend. De claim bedroeg ruim € 16.000, waarvan de apotheker € 1.850 moet uitbetalen.

Lees verder

AP verduidelijkt recht van vergetelheid en dataportabiliteit onder AVG

Het recht op vergetelheid geldt in principe niet voor medische dossiers. En alleen de persoonsgegevens die de patiënt zelf actief en bewust heeft verstrekt, vallen onder het recht op dataportabiliteit. Dit geeft de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) aan in de veelgestelde vragen op haar website.

Lees verder

Zorgverleners: ruim zestig te schrappen regels in strijd tegen bureaucratie

Een einde aan oeverloze afvinklijstjes, controleren om het controleren, elke wijziging van een zorgplan laten ondertekenen of akkoord moeten vragen voor elk verbandje dat wordt aangelegd. Een greep uit de ruim zestig regels die wat betreft zorgverleners uit zeven beroepsgroepen – apothekers, fysiotherapeuten, huisartsen, medisch specialisten, psychiaters en wijk- en ziekenhuisverpleegkundigen – moeten worden geschrapt.

Lees verder

Voorbeeld Verwerkingsregister AVG bevat overzicht gegevensverwerkingen apotheek

Het voorbeeld Verwerkingsregister bevat een overzicht van de meest voorkomende gegevensverwerkingen door een apotheek. Conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is het vanaf 25 mei 2018 verplicht om een verwerkingsregister bij te houden. Dit register vervangt de huidige afspraak uit de Wet Bescherming Persoonsgegevens om gegevensverwerkingen bij de Autoriteit Persoonsgegevens te melden.

Lees verder

Dreigend tekort Bactroban 2% Neuszalf 20 mg/g

Er is een dreigend tekort aan 3 grams tube Bactroban 2% Neuszalf 20 mg/g. De verwachting is dat Bactroban Neuszalf vanaf juni 2018 niet meer beschikbaar is. Dit blijkt uit een bericht van leverancier GlaxoSmithKline van maandag 26 maart.

Lees verder

GSK en KNMP komen tot overeenkomst vergoeding Ventolin Diskus recall (Update)

GSK en de KNMP hebben overeenstemming bereikt over een vergoeding van de Ventolin Diskus recall. GSK compenseert apothekers die producten uit de betrokken partij (786F) hebben ontvangen eenmalig met 200 euro. Daar bovenop komt nog 10 euro per teruggebracht Ventolin Diskus 200mcg uit de betrokken partij.

Lees verder

Tweede druk boekje Wijs met medicijnen

Het boekje Wijs met medicijnen, over veilig medicijngebruik door ouderen, is toe aan een tweede druk. De eerste vijfduizend exemplaren waren snel op door de succesvolle bijeenkomsten voor senioren in samenwerking met KBO-PCOB. Apothekers die daar spreken, mogen de boekjes gratis uitdelen.

Lees verder

Minister Bruins erg tevreden over resultaten Farmabuddy

Minister Bruins (Medische Zorg) is erg tevreden over de resultaten van het Farmabuddy-project. Dit staat in een Kamerbrief van dinsdag 3 april over een viertal projecten in de farmacie. ‘Het werken als farmabuddy is een mooi voorbeeld van hoe het apotheekteam zijn zorgverlenende functie kan uitbreiden en inzetten voor het verbeteren van de zorg in de eerste lijn.’

Lees verder

Gerben Klein Nulent overhandigt rapport over versterking zorgfunctie openbaar apotheker aan minister

KNMP-voorzitter Gerben Klein Nulent heeft 4 april 2018 het rapport ‘Versterking van de zorgfunctie van openbaar apothekers’ overhandigd aan minister Bruins voor Medische Zorg. Met de toenemende vergrijzing kijkt het rapport vooruit en komt het met adviezen rondom de farmaceutische patiëntenzorg.

Lees verder

FTO-materiaal ‘Medicatieveiligheid bij levercirrose’ gratis beschikbaar

Stichting Health Base stelt nieuw FTO-materiaal over medicatieveiligheid bij levercirrose gratis beschikbaar voor eerstelijnszorgverleners. Het materiaal is vanuit een subsidie van ZonMw ontwikkeld om hiermee de implementatie van de geneesmiddeladviezen bij levercirrose te versterken.

Lees verder

Koninklijke onderscheiding voor prof. dr. A.G. Vulto

Locoburgemeester Van Staalduine reikte op vrijdag 6 april een Koninklijke Onderscheiding uit aan prof. dr. A.G. (Arnold) Vulto. De heer Vulto ontvangt de onderscheiding Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Deze onderscheiding werd hem uitgereikt tijdens zijn afscheidssymposium ter gelegenheid van het feit dat hij op 28 april 2018 met pensioen gaat.

Lees verder

Vernieuwde publieksfolder ‘Persoonsgegevens, medicijnen en uw privacy’ in lijn met AVG

De vernieuwde KNMP-publieksfolder ‘Persoonsgegevens, medicijnen en uw privacy’ is in lijn gebracht met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die per 25 mei 2018 in werking treedt. De publieksfolder kreeg begin april 2018 een update.

Lees verder

KNMP is aangesloten bij Pact Ouderenzorg

De KNMP is aangesloten bij het 'Pact voor de Ouderenzorg' dat minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) heeft gesloten met organisaties die met deze zorg te maken hebben. Speerpunten van het pact zijn het bestrijden van eenzaamheid, de zorg thuis voor ouderen en de verbetering van de kwaliteit van de verpleeghuiszorg.

Lees verder

Apothekers maken 545 keer melding van datalek

Apothekers maakten 545 keer melding van een datalek in 2017. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) ontving vorig jaar 10.000 meldingen van datalekken. De meeste meldingen, 3.105 in totaal, kwamen uit de sector zorg en welzijn.

Lees verder

Tijdelijk tekort Levothyroxinenatrium Teva (25 en 50 microgram)

Vanaf 17 april 2018 wordt er een tijdelijk tekort verwacht van het schildkliermedicijn met levothyroxine (Levothyroxinenatrium Teva) in de sterkte 25 microgram en vanaf eind april ook 50 microgram. Dit meldt het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) op haar website.

Lees verder

LNA-koelkastprocedure geactualiseerd

Per januari 2018 is de LNA-procedure ‘Omgaan met koelkastproducten’ uitgebreid. De procedure is aangevuld met een werkwijze en tabel voor wanneer producten bij een afwijkende temperatuur zijn bewaard.

Lees verder

Eric Janson nieuwe directeur KNMP

Eric Janson is per 17 april 2018 de nieuwe directeur van de KNMP. De 56-jarige Janson heeft een brede ervaring in de gezondheidszorg en was eerder directielid en bestuurder in de ziekenhuiswereld. Hij zegt zich te verheugen op zijn entree in de farmacie. ‘Als student geneeskunde kwam ik in Groningen de apothekers al tegen. Maar later uiteraard ook in de ziekenhuizen.’

Lees verder

KNMP: betere controle op productie geneesmiddelen

Persbericht | De controle op de productie van geneesmiddelen moet scherper en frequenter. Dit stelt voorzitter Gerben Klein Nulent van de KNMP namens de apothekersorganisatie naar aanleiding van een uitzending van het televisieprogramma Zembla. ‘Vooropgesteld: de kwaliteit van de geneesmiddelen in Nederland is in beginsel goed. Maar onze zorgen nemen toe door de productie op afstand. Daarnaast is ook de duurzaamheid van belang.’

Lees verder

Voorbeeld privacyverklaring helpt bij onduidelijkheid aan de balie

Via knmp.nl hebben apothekers sinds deze week toegang tot een voorbeeld privacyverklaring. Deze verklaring helpt om aan patiënten duidelijk te maken hoe de apotheek de veranderende privacywetgeving heeft toegepast. Dit is een aanvulling op de nieuwe publieksfolder Persoonsgegevens, medicijnen en uw privacy.

Lees verder

KNMP in Nieuwsuur over geneesmiddelentekorten

De KNMP heeft in Nieuwsuur gereageerd op de toename van geneesmiddelentekorten. Actuele aanleiding is een brandbrief van de Vereniging van Verslavingsgeneeskunde aan het ministerie van VWS over het niet beschikbaar zijn van cruciale medicatie. Zo is een geneesmiddel om terugval bij alcoholverslaving te helpen voorkomen, helemaal niet meer leverbaar. Artsen waarschuwen dat sommige verslaafden zich dood kunnen drinken.

Lees verder

Doseringsadviezen 235 geneesmiddelen bij dialyse beschikbaar

De doseringsadviezen van alle 235 geneesmiddelen bij dialyse zijn beschikbaar. Voorschrijvers en apothekers kunnen de adviezen raadplegen via de medicatiebewaking in de arts- en apotheekinformatiesystemen, KNMP Kennisbank en het Informatorium Medicamentorum.

Lees verder

Juist declareren: vraag na of patiënt verblijft in Wlz-instelling met behandeling

‘Vraag aan de patiënt, of aan diens familie, of hij in een Wlz-instelling mét behandeling verblijft. Declaraties voor patiënten die verblijven in een Wlz-instelling met behandeling zijn bestemd voor de betreffende Wlz-instelling, en niet voor de zorgverzekeraar.’ Dat concludeert Claudia van Waardhuizen, beleidsadviseur voor de KNMP, na constructief overleg met Zorgverzekeraars Nederland (ZN). Het gesprek tussen de KNMP en ZN vond plaats omdat steeds meer apothekers hun declaraties tot hun verrassing afgekeurd terugkrijgen. Het is nu niet bekend wanneer apothekers in hun AIS kunnen zien of farmaceutische zorg vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw) of vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) vergoed moet worden.

Lees verder

Bijna 80% meer opvragingen uit het LSP

Het aantal opvragingen van medicatiegegevens uit het Landelijk Schakelpunt (LSP) is tussen 2015 en 2017 met 78% toegenomen tot ruim 35 miljoen. Dit blijkt uit het rapport Effecten en baten gebruik zorginfrastructuur dat VZVZ opstelde met koepelorganisaties van zorgaanbieders en met Zorgverzekeraars Nederland.

Lees verder

Ruim 600 klachten voor zorg openbare apotheken

Tegen openbare apotheken zijn in 2017 5 geschillen en 609 klachten ingediend door patiënten. Voor de huisartsen waren dit er respectievelijk 76 en 639. Dit blijkt uit rapportages van de Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg (SKGE) en Quasir.

Lees verder

Verwisselen insulines Fiasp en Tresiba

Novo Nordisk BV waarschuwt voor het risico op verwisseling tussen de insulines Fiasp en Tresiba. Geadviseerd wordt patiënten die beide insulines gebruiken hierop te attenderen.

Lees verder

CYP2B6 heringedeeld: aparte contra-indicaties voor genotypes met variant *5

Aan CYP2B6 zijn 3 nieuwe contra-indicaties met de variant *5 toegevoegd om verwarring en daardoor onterechte dosisverlagingen van efavirenz te voorkomen. Het Geneesmiddel Informatiecentrum (GIC) van de KNMP adviseert apothekers om in het AIS te controleren of patiënten aan CYP2B6-contra-indicaties zijn gekoppeld en hen om te zetten naar de juiste contra-indicatie als zij de *5-variant hebben.

Lees verder

Aangepast advies dreigend tekort Bactroban Neuszalf 2%

GSK heeft het advies van 26 maart 2018 voor het dreigende tekort aan Bactroban Neuszalf 2% op twee punten aangepast. Dit gebeurde in overleg met CBG en IGJ. De wijzigingen van het advies staan in een nieuwe versie van de Direct Healthcare Professional Communication (DHPC).

Lees verder

StiPCO 2017: intervisie neemt hoge vlucht

Intervisie neemt een hoge vlucht binnen het StiPCO-scholingsaanbod. In 2017 is 12,5% van het totaal aantal gevolgde uren binnen het programma gewijd aan deze scholingsvorm. Dit blijkt uit cijfers over de deelname aan StiPCO vorig jaar.

Lees verder

Onderzoek naar niet melden datalekken

Voor een onderzoek naar het niet melden van datalekken onder apothekers zoekt Karlijn Scheepers, masterstudent veiligheidsbeleid aan de Universiteit Leiden, respondenten. Middels een enquête kunnen apothekers hiervoor redenen aandragen.

Lees verder

Oproep aan apothekers: attendeer patiënten op onderzoek naar Lyme

Apothekers kunnen patiënten met de ziekte van Lyme (of een andere tekenbeetziekte) via posters en kaartjes attenderen op een onderzoek op Tekenradar.nl naar de gevolgen van de aandoening. Dat meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Lees verder

Apothekers delen maandelijks 45.000 beveiligde berichten via Siilo

Apothekers die de gratis messenger-app Siilo gebruiken, versturen maandelijks zo’n 45.000 berichten. En ze zijn actief in ruim 80 groepen (ideaal voor casuïstiek). Dit blijkt uit gegevens van Siilo. ‘De cijfers tonen dat apothekers elkaar en andere zorgprofessionals weten te vinden via de app. Het is bovendien een mooie tool als je aan de verplichtingen van de AVG wilt voldoen’, aldus Frans Moss, Data Protection Officer voor de KNMP.

Lees verder

Recall Accu-Chek Aviva en Accu-Chek Performa teststrips

Roche Diabetes Care Nederland BV heeft op 18 mei 2018 een recall in gang gezet op patiëntniveau voor Accu-Chek Aviva en Accu-Chek Performa glucoseteststrips.

Lees verder

6585 meldingen van levensbeëindiging in 2017

Er zijn 6585 meldingen gedaan van levensbeëindiging op verzoek of hulp bij zelfdoding in 2017. Dat blijkt uit het Jaarverslag 2017 van de Regionale Toetsingscommissies Euthanasie.

Lees verder

StiPCO-dagen bieden scholing in de regio

Vier dagen, vier locaties, en vier goed gevulde programma’s: in september 2018 vinden de StiPCO-dagen plaats in Veldhoven, Zwolle, Egmond aan Zee en Rotterdam. Deelnemers kunnen op elke dag hun eigen programma samenstellen uit twintig workshops passend binnen het thema ‘De openbaar apotheker 2020: expert, coach en teamspeler’.

Lees verder

Subsidieaanvraag van SectorplanPlus voor instroom en scholing

De tweede inschrijfronde voor SectorplanPlus van VWS is gestart. Werkgevers in zorg en welzijn kunnen meerjarige subsidie aanvragen voor opleidingsactiviteiten gericht op instroom en scholing van nieuwe en bestaande medewerkers. De MBO-opleiding tot apothekersassistent staat op de lijst van subsidiale opleidingen.

Lees verder

KNMP faliekant tegen tweedehands geneesmiddelen

De KNMP vindt dat hergebruik van geneesmiddelen níet de oplossing kan en mag zijn voor geneesmiddelenverspilling. Dat wordt met klem benadrukt door de KNMP in een brief aan de Tweede Kamer. De suggestie om tweedehands geneesmiddelen te verstrekken aan patiënten die zich geen geneesmiddelen kunnen veroorloven door een gebrek aan geld, vindt de KNMP onverantwoord. Voorzitter van de apothekersorganisatie Gerben Klein Nulent: ‘Het verstrekken van tweedehandsgeneesmiddelen lijkt op het eerste gezicht verspilling tegen te gaan maar daarmee lopen patiënten grote gezondheidsrisico’s, met mogelijk ziekenhuisopname tot gevolg.’

Lees verder

Online overleggen? Doe het AVG-proof met de gratis messenger-app Siilo

Siilo gebruik je voor beveiligd online overleg met collega’s, voorschrijvers en andere zorgprofessionals. Ruim 68.000 zorgverleners in Nederland werken al met Siilo. Sluit je ook aan? Registreer je met ID en BIG-nummer en kom met hen in contact.

Lees verder

‘Apotheker’ met vervalst diploma verwijderd uit BIG-register

De KNMP dringt bij het CIBG aan op scherpere controles vóór BIG-registratie. Aanleiding hiervoor is een ‘apotheker’ die zich met een vervalst diploma heeft laten inschrijven in het BIG-register. Binnen de vervolgopleiding tot openbaar apotheker zijn op een gegeven moment vraagtekens gezet bij zijn functioneren. De persoon is inmiddels uit het BIG-register verwijderd en het KNMP-kandidaatlidmaatschap is opgezegd.

Lees verder

Bent u zelfstandig openbaar apotheker met kennis van gezonde bedrijfsvoering? Word LOA-bestuurder!

Bekostiging, administratieve lastenverlichting, informatievoorziening en Falsified Medicines Directive (FMD): een greep uit de onderwerpen waar de sectie Landelijke Openbare Apotheken (LOA) zich voor inzet om zo de gezonde bedrijfsvoering in uw apotheek te bevorderen.

Lees verder

KNMP: meevaller niet los zien van bezuinigingsmaatregelen

De in de Voorjaarsnota verwerkte meevaller over uitgaven aan genees- en hulpmiddelen in 2017 kan niet los worden gezien van aangekondigde bezuinigingsmaatregelen in het regeerakkoord. Dit stelt voorzitter Gerben Klein Nulent van de KNMP na bestudering van de Voorjaarsnota, waarin een meevaller van 352 miljoen euro is opgenomen.

Lees verder

ZN informeert over declareren sinds controles op samenloop Wlz en Zvw

De enige manier om een rekening voor een patiënt in een Wlz-instelling met verblijf en behandeling betaald te krijgen, is door deze in te dienen bij de Wlz-instelling. Welke instelling dat is, deelt de zorgverzekeraar zoveel mogelijk in de retourinformatie bij afgekeurde declaraties. Het hangt van de specifieke situatie af of de Wlz-instelling de declaratie gaat betalen. Dit geeft Zorgverzekeraars Nederland (ZN) aan op haar website in een geüpdatet document met veelgestelde vragen over de samenloop van de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet langdurige zorg (Wlz).

Lees verder

Reminder: jodiumtabletten beschikbaar via groothandels

Apothekers kunnen via hun groothandel jodiumtabletten bestellen. De adviesprijs voor de verkoop is 2,95 euro. De tabletten zijn ook in de G-Standaard opgenomen.

Lees verder

KNMP in gesprek met AP over uitleg ‘grootschalige verwerking’

De KNMP is in gesprek met de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) over de uitleg die de AP geeft aan het begrip ‘grootschalige verwerking’. Deze uitleg is bepalend voor de eventuele aanstelling van een Functionaris Gegevensbescherming, na de inwerkingtreding van de privacywet AVG.

Lees verder

KNMP oneens met besluit kabinet over vitaminen uit basispakket

De KNMP is het oneens met het besluit van het kabinet om het advies van het Zorginstituut Nederland (ZIN) over vitaminen, mineralen en paracetamol te volgen. Door de maatregel verdwijnt een aantal producten per 1 januari 2019 uit het basispakket. Voorzitter Gerben Klein Nulent van de apothekersorganisatie: ‘Een kwetsbare groep patiënten wordt hiervan de dupe. Dit is slecht voor de volksgezondheid en qua besparing is het een kwestie van penny wise, pound foolish.’

Lees verder

Sectie AGM zoekt nieuw bestuurslid

De sectie Apotheker Geneesmiddel & Maatschappij (AGM) zoekt per september 2018 een nieuw bestuurslid. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen en profielschets kunnen tot 29 juni reageren.

Lees verder

‘UZI-medewerkerspas niet op naam’ nog niet verkrijgbaar

De ‘UZI-medewerkerspas niet op naam' is nog steeds niet aan te vragen, ondanks eerdere toezeggingen daartoe door het CIBG. De overheidsinstantie stelt nog niet te weten wanneer deze wel kan worden aangevraagd. In een brief vragen eerstelijnsorganisatie InEen, de KNMP en de Landelijke Huisartsen Vereniging om opheldering.

Lees verder

Meningokokken ACWY-vaccinatie vervangt meningokokken C-vaccinatie

De meningokokken C-vaccinatie is sinds mei 2018 in het rijksvaccinatieprogramma voor peuters van 14 maanden vervangen door de meningokokken ACWY-variant. Ook krijgen 14-jarigen per oktober 2018 de meningokokken ACWY-vaccinatie. Tevens volgt in 2019 een inhaalcampagne voor 15- t/m 18-jarigen. Aanleiding is de toename van het aantal meningokokkenziektes type W in Nederland. Het Informatorium Medicamentorum is op deze wijziging aangepast.

Lees verder

Autorisatie zorgstandaard ADHD: akkoord gevraagd van apothekers

De KNMP is gevraagd om de zorgstandaard ADHD te autoriseren. De zorgstandaard is ontwikkeld door een brede afvaardiging van partijen in de geestelijke gezondheidszorg in samenwerking met het netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGZ. De conceptzorgstandaard wordt voorgelegd aan apothekers voor instemming. Reageren kan tot 25 juni.

Lees verder

Datalek voorkomen? Gebruik de beveiligde app Siilo (ook voor pc)

70.000 zorgverleners in Nederland communiceren al met de gratis messenger-app Siilo. Een kwestie van downloaden en direct aan de slag. Ze wisselen bovendien beveiligd bestanden uit met elkaar, via de webversie op de computer. Het aantal Siilo-gebruikers groeit sinds de invoering van de AVG gestaag door. Werk jij al met Siilo? Start vandaag nog! Haak direct ook aan op het KNMP-netwerk en ontvang urgent ledennieuws, zoals recalls.

Lees verder

KNMP stelt e-learning over laaggeletterdheid beschikbaar via CME-Online

De KNMP stelt in samenwerking met het online nascholingsinstituut CME-Online de e-learning ‘Bevorderen van juist medicijngebruik onder laaggeletterden’ beschikbaar. De ruim 13.000 CME-Online-geabonneerde apothekersassistenten kunnen zo gebruikmaken van de e-learning. De cursus is met 1 punt geaccrediteerd.

Lees verder

Online tool bloedglucosemeters verwijst ook naar de apotheek

De Keuzehulp Bloedglucosemeters staat online. Minister voor Medische Zorg en Sport Bruno Bruins lanceerde de keuzehulp op 11 juni tijdens het congres 'Goed Gebruik Hulpmiddelen' in Bussum. De Keuzehulp Bloedglucosemeters is een online tool voor zorgverleners en patiënten, om samen de bloedglucosemeter te kiezen die het beste past bij de medische en persoonlijke situatie van de patiënt.

Lees verder