Voor contracten zorg asielzoekers gelden in 2018 dezelfde uitgangspunten

30 november 2017

De contracten voor zorg aan asielzoekers uit 2017 worden in 2018 onder dezelfde voorwaarden voortgezet. Dit is het uitgangspunt van Arts en Zorg, dat na een aanbestedingstraject vanaf 1 januari 2018 eerstelijnszorg gaat leveren aan alle asielzoekers in de COA-opvang in Nederland.

DSW ondersteunt Arts en Zorg. De zorgverzekeraar voert de Regeling Medische zorg asielzoekers (RMA) uit onder de naam RMA Healthcare. Over 2017 ligt het werk nog bij Menzis COA Administratie (MCA).

Voor apotheken die betrokken zijn bij zorg aan asielzoekers is het volgende van belang:

  1. Alle door MCA afgegeven machtigingen vervallen per 1 januari 2018.
  2. Machtigingen die voor dit jaar zijn aangevraagd moeten ook in dit jaar uitgevoerd worden. Wanneer bijvoorbeeld eind december een machtiging is aangevraagd en deze begin 2018 als uitvoerdatum heeft, dan kan deze niet bij MCA worden gedeclareerd en vergoed. 
  3. Apotheken moeten declaraties zo spoedig mogelijk indienen, maar uiterlijk 31 december 2018. Behandelingen die na 1 januari 2018 zijn gestart moeten worden gedeclareerd bij RMA Healthcare.

Alle asielzoekers krijgen een nieuw zorgpasje, dat ze kunnen gebruiken per 1 januari 2018. Hierop staat de nieuwe UZOVI-code van DSW/RMA Health Care. Het COA-zorgnummer van de asielzoekers die nu al een pasje hebben, wordt overgenomen op het nieuwe pasje.

RMA Healthcare is druk bezig met het opstellen van de nieuwe contracten en zal zo snel mogelijk betrokken apotheken informeren. Spoedig is meer informatie te vinden op rmasielzoekers.nl. Voor vragen geldt het e-mailadres .

Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Patiëntenzorg Praktijkvoering