Verbeterde systematiek voor vastleggen en uitwisselen geneesmiddelovergevoeligheden

8 juni 2017

Huisartsen, apothekers en andere zorgprofessionals hebben afspraken gemaakt over een verbeterde systematiek voor het digitaal vastleggen en uitwisselen van geneesmiddelovergevoeligheden. Apothekers kunnen momenteel alleen het geneesmiddel of de geneesmiddelgroep in het informatiesysteem vastleggen. Met de nieuwe afspraken krijgen apothekers de mogelijkheid om meer kenmerken te registreren, waardoor zij bij overgevoeligheid het geneesmiddelgebruik beter kunnen bewaken en kunnen begeleiden. De volgende stap is een traject om de afspraken te implementeren in de informatiesystemen.

Bij het voorschrijven, verstrekken of toedienen van medicatie zijn de geneesmiddelenovergevoeligheden voor de patiëntveiligheid essentieel. Als zorgverleners rekening houden met deze overgevoeligheden kan schade bij de patiënt worden voorkomen of worden beperkt.

Veilige en betrouwbare overdracht

Het uitwisselen van geneesmiddelovergevoeligheden moet veilig en betrouwbaar zijn. Dit begint bij de registratie van de overgevoeligheid, zoals voor welk geneesmiddel of geneesmiddelgroep de patiënt overgevoelig is. Maar ook kenmerken als de aard van de overgevoeligheid, de ernst van de reactie en welk beleid er is voor het gebruik van het geneesmiddel zijn relevant om het geneesmiddelgebruik optimaal te bewaken. Voor al deze kenmerken beschrijft het document ‘Registratie en overdracht van geneesmiddelovergevoeligheden’ de voorwaarden voor informatiesystemen die belangrijk zijn om zorgverleners goed te ondersteunen bij het vastleggen en uitwisselen van deze gegevens.

Implementatietraject

Om de nieuwe afspraken mogelijk te maken in een informatiesysteem, wordt samen met apothekers en andere stakeholders gekeken op welke wijze dit het beste kan gebeuren. Nictiz ondersteunt de partijen hierbij.

Multidisciplinaire afspraken

De afspraken zijn gemaakt tussen de organisaties KNMP, Z-Index, Nictiz, NHG, NVZA, Stichting Health Base en Federatie Medisch Specialisten. Nictiz is de beheerder van de Informatiestandaard Medicatieproces.

Bekijk de nieuwe afspraken in het document ‘Registratie en overdracht van geneesmiddelovergevoeligheden’
Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Patiëntenzorg Praktijkvoering