Uitslag kwaliteitsindicatoren beschikbaar voor apotheken

3 juli 2017

Voor alle apotheken die de kwaliteitsindicatoren over 2016 hebben ingevuld, is een afzonderlijk benchmarkrapport met de uitslag beschikbaar.

IT-partner Desan heeft alle deelnemende apotheken een bericht gestuurd over het benchmarkrapport. Dit is verstuurd naar het e-mailadres waarop zij ook de uitnodiging voor de enquête ontvingen.

Daarnaast kunnen apotheken, na inloggen, het rapport downloaden via de website van Desan. Inloggen kan met de code die ook is gebruikt voor het invullen van de enquête.

Naar het benchmarkverslag via de website van Desan

Helpdesk

Vragen over het benchmarkverslag? Kijk eerst naar de antwoorden op enkele veelgestelde vragen.

Apotheken met problemen met inloggen of vragen over het rapport kunnen contact opnemen met Monique van Alphen van Desan via of 020-5207279. Inhoudelijke vragen over het benchmarkrapport van de apotheek? Neem dan contact op met de KNMP via of 070-3737125.

Dienst Kwaliteitsmeting

De kwaliteitsmeting is beschikbaar voor alle openbare apotheken en is inbegrepen in de Zakelijke Contributieregeling Openbare Apotheken van de KNMP. Openbare apotheken die niet deelnemen aan deze regeling betalen € 129,- voor het gebruik van de enquête-tool, het benchmarkverslag van de apotheek, opname in de Openbare Dataset en weergave van de indicatoren op Apotheek.nl.

Voor ziekenhuisapotheken en poliklinische apotheken verloopt de uitvraag van kwaliteitsindicatoren via de NVZA.

SKIF en Stuurgroep Kwaliteitsindicatoren Farmacie

De Stichting KwaliteitsIndicatoren Farmacie (SKIF) van de KNMP, NVZA, en LHV Apotheekhoudenden organiseert de uitvraag van kwaliteitsindicatoren. Dit gebeurt in opdracht van de stuurgroep Kwaliteitsindicatoren Farmacie. In de stuurgroep zijn naast de branches Farmacie de volgende partijen vertegenwoordigd: zorgverzekeraars, de Inspectie voor de Gezondheidszorg, VWS, de Patiëntenfederatie Nederland en de Consumentenbond.

Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Praktijkvoering