Tien aanbevelingen voor betere zorg in de eerste lijn

12 januari 2017

Met tien aanbevelingen voor betere zorg in de eerste lijn richt het samenwerkingsverband VELO zich in een brief tot de formateur van het na de verkiezingen van maart te vormen kabinet. Voor ActiZ, InEen, KNGF, KNMP, KNMT, KNOV, LHV, LVVP en V&VN staat de wens van de patiënt centraal.

Bestaande organisatorische en verzekeringstechnische belemmeringen moeten worden weggenomen en samenwerking met de tweede lijn en beroepsgroep-overstijgende samenwerking gefaciliteerd. Het gaat om samenwerken, afstemmen en coördineren - in plaats van hinderen. Alle eerstelijnsprofessionals kunnen snel handelen bij uiteenlopende zorgvragen en zijn bij uitstek in staat om in samenspraak met patiënten, mantelzorgers en collega’s zinnige zorg te bieden. Bovendien maken zij deel uit van lokale netwerken van zorg- en hulpverleners, waardoor de meest passende zorg of ondersteuning kan worden ingezet. Dit stelt burgers veel meer dan voorheen in staat om zo zelfstandig mogelijk thuis te blijven functioneren – zelfs met chronische en/of meervoudige gezondheidsproblemen.

Lees de brief met de tien aanbevelingen
Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Patiëntenzorg