Subsidie voor dienstapotheken verlengd

23 oktober 2017

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) verlengt voor 2018 de subsidieregeling voor apotheken, die ’s avonds, ’s nachts en in het weekend farmaceutische spoedzorg leveren. De tijdelijke subsidieregeling kent dezelfde voorwaarden als in 2016 en 2017. Dit heeft VWS bekendgemaakt, waarbij is benadrukt dat verlenging voor 2019 niet voor de hand ligt.

Met de regeling wil de minister te hoge eigen betalingen van patiënten aan farmaceutische spoedzorg voorkomen. Zorgverzekeraars kopen farmaceutische spoedzorg als maatschappelijke voorziening in tegen een kostendekkende vergoeding. In dunbevolkte gebieden worden doorgaans minder recepten verstrekt en zijn de kosten per recept hoger. Omdat de kosten voor patiënten onder het eigen risico vallen, kan dit resulteren in hoge eigen betalingen. Dit kan leiden tot het mijden van zorg, waardoor de kosten weer omhoog gaan. De subsidieregeling moet deze negatieve spiraal doorbreken, aldus het ministerie. De regeling zorgt ervoor dat farmaceutische spoedzorg patiënten per terhandstelling niet meer dan € 45 kost.

Verlenging van de subsidie voor 2019 ligt niet voor de hand. Het ministerie van VWS wil komend jaar met apotheken en zorgverzekeraars tot maatwerk komen, zodat de eigen betalingen voor patiënten vanaf 2019 zonder subsidieregeling beperkt blijven. Enkele apotheken hebben in dit kader al initiatief ondernomen, zo was te lezen in PW42.

Dienstapotheken komen in aanmerking voor subsidie voor farmaceutische spoedzorg als de kosten voor de patiënt in 2017 de € 45 per terhandstelling (incl. btw) ontstijgen. Afspraken over het tarief zijn doorgaans exclusief btw. Dus indien het tarief voor de terhandstelling in de farmaceutische spoedzorg boven de € 42,45 (excl. btw) uitkomt, kan subsidie worden aangevraagd. De subsidie is gebaseerd op de begroting voor 2018. Als er nieuwe gegevens beschikbaar komen, kan de subsidie gedurende het jaar worden herijkt. Een nacalculatie van het subsidiebedrag volgt in 2019, zodra de daadwerkelijk gerealiseerde jaarcijfers 2018 bekend zijn.

Om het juiste bedrag van subsidie te bepalen, verzoekt het ministerie van VWS apothekers om vóór 15 november 2017 documentatie aan te leveren. Voor vragen kunnen apothekers contact opnemen met de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (070-340 55 55, keuze VWS), , of met afdeling GMT Marjolein Höfkens, .

Voor meer informatie

Aankondigingsbrief van VWS Aanvraagformulier subsidie farmaceutische spoedzorg 2017 Bekijk het beleidskader subsidiëring farmaceutische ANZ-dienstverlening Formulier Overeenkomst Dienst van Algemeen Economisch Belang (DAEB) Verklaring de-minimissteun voor DAEB
Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Praktijkvoering