Staatssecretaris Dijksma: dertig miljoen voor waterzuivering medicijnresten

25 oktober 2017

Het kabinet stelt dertig miljoen euro beschikbaar voor investeringen in verregaande waterzuivering om medicijnresten uit water te krijgen. Dat zegt staatssecretaris Dijksma van Infrastructuur en Milieu (IenM) in een brief aan de Tweede Kamer. Ook meldt zij de inspanningen te waarderen die apothekers doen om waterverontreiniging door geneesmiddelenverspilling aan de bron te beperken.

In de Kamerbrief omschrijft het kabinet de ketenaanpak van medicijnresten uit water. De activiteiten van apothekers bevinden zich voornamelijk aan het begin van de keten. Dit is bijvoorbeeld het stimuleren van gepast en doelmatig geneesmiddelengebruik en het voorkomen van verspilling door beperkte aflevertermijnen. Ook de inzameling van medicijnafval bij apotheken en de afspraken tussen apotheken en gemeenten ontwikkelen zich positief, aldus Dijksma.

Om medicijnresten in het water verder terug te dringen, zijn volgens het kabinet ook maatregelen aan de achterkant van de keten nodig. Daarom begeleidt het ministerie van IenM aanvullende zuivering bij waterschappen.

Lees de Kamerbrief
Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Praktijkvoering