SGP en ChristenUnie stellen Kamervragen over rol van apotheker bij euthanasie

11 april 2017

De Tweede Kamerleden Van der Staaij (SGP) en Dik-Faber (CU) vragen om een reactie van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) op het essay van Wilma Göttgens-Jansen en Martin Buijsen ‘De apotheek is geen euthanasie-automaat’ in Trouw op 8 april 2017. De SGP en CU maken zich zorgen over apothekers die moreel klem zitten bij euthanasie en het gevoel hebben onder (tijds)druk te worden gezet.

De SGP en CU vragen hoe de arts dient om te gaan met de plicht om de apotheker zo te informeren dat deze een afgewogen besluit kan nemen over wel of niet verstrekken. Daarnaast willen zij weten hoe de minister ervoor zorgt dat apothekers altijd een afgewogen besluit zonder druk kunnen nemen over al dan niet verstrekken van euthanatica. De SGP en CU willen dat de minister de positie van apothekers meeneemt in de derde evaluatie van de Euthanasiewet.