Rol van apothekers bij euthanasie belicht in Tweede Kamer

30 oktober 2017

Katja Kok, vicevoorzitter van de KNMP, heeft de rol van apothekers bij euthanasie belicht in de Tweede Kamer. Dit deed zij tijdens een rondetafelgesprek over euthanasie op maandag 30 oktober 2017, georganiseerd door de Vaste Kamercommissie VWS.

Kok sprak hier over haar eigen ervaring met het bereiden en afleveren van euthanatica en de samenwerking met artsen in dit proces. Daarnaast gaf zij inzicht in situaties die voor apothekers knelpunten opleveren, zoals wanneer de arts voor de apotheker onbekend is, of de professionele autonomie van apothekers onvoldoende aan bod komt. Zij vroeg de Kamer om aandacht voor de wettelijke inbedding van apothekers en riep op om bij een volgende evaluatie van de Euthanasiewet de rol van de apotheker mee te nemen.

Voorafgaand aan het rondetafelgesprek heeft de KNMP een position paper ingediend.

Position paper KNMP