Reprise publiekscampagne ‘Wijs met medicijnen’

26 oktober 2017

De KNMP-campagne ‘Wijs met medicijnen’, over veilig medicatiegebruik door ouderen, gaat in reprise. Het gelijknamige boekje is geheel herzien. Seniorenorganisatie KBO-PCOB en de KNMP organiseren op 1 november de aftrap in Drenthe met apotheker René Kuipers.

“Goede voorlichting helpt”, zegt directeur Manon Vanderkaa van de KBO-PCOB. “Met de KNMP organiseren we al langer informatiebijeenkomsten. Bezoekers geven aan veel te leren over medicijngebruik en medicatieveiligheid. Door samenwerking met apothekers, hopen wij zoveel mogelijk ouderen te bereiken en hun welzijn en veiligheid te verhogen.”

De campagne behelst een reeks voorlichtingsbijeenkomsten waarbij een apotheker informatie geeft over veilig medicatiegebruik door ouderen. KBO-PCOB-afdeling Een - Norg - Veenhuizen organiseert de eerste editie in de nieuwe stijl, samen met apotheker René Kuipers van De Rôner Service Apotheek.

KNMP-voorzitter Gerben Klein Nulent onderstreept het belang van de campagne: “Ouderen hebben vaak meerdere aandoeningen en daardoor een complex geneesmiddelgebruik. De bijeenkomsten bieden een goede gelegenheid om de medicatieveiligheid van een belangrijke doelgroep te bevorderen. En om ouderen te informeren over wat er allemaal achter de schermen van de apotheek gebeurt wanneer daar een recept binnenkomt.”
In gesprek

Boekje Wijs met medicijnenIn de vernieuwde editie van Wijs met medicijnen komt aan bod waarom ouderen vaker last hebben van bijwerkingen, waarom apothekers over nierfunctiewaarden willen beschikken en waarom zorg op maat essentieel is. Ook staat erin hoe ouderen zelf kunnen bijdragen aan hun eigen veilig medicatiegebruik. Vanderkaa: “Als het aan de KBO-PCOB ligt, moeten ouderen zelf in gesprek gaan met hun apotheker. Want de medicatiebewaking bij ouderen kan beter, zo blijkt uit onze jaarlijkse onderzoeken naar de controle op het medicatiegebruik.”

De KNMP stelt het boekje 'Wijs met medicijnen' gratis ter beschikking voor deelnemers aan de bijeenkomsten onder leiding van een apotheker. Er zijn samenkomsten gepland in Terneuzen, Kampen en Lisse. Apothekers die zelf een bijeenkomst willen organiseren kunnen contact opnemen met lokale KBO-PCOB-afdelingen of met de KNMP. Leden die het boekje voor andere doeleinden willen gebruiken, kunnen het tegen sterk gereduceerd tarief bestellen.

Bestel het boekje 'Wijs met medicijnen'
Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Patiëntenzorg KNMP