Regionale nascholing populair onder apothekers

15 november 2017

Apothekers, vooral in het noorden van het land, hebben behoefte aan regionale nascholingen. En ‘begeleiding kwetsbare groepen’ is het populairste thema. Dat blijkt uit een telefonische StiPCO-behoeftepeiling onder 300 openbaar apothekers uit zomer 2017, die in oktober werd gepresenteerd aan verschillende nascholingsaanbieders.

StiPCO donkerblauw

 

Vooral apothekers uit district Noord spraken zich uit voor scholing in de buurt: alle van de 32 ondervraagden uit deze regio. De openbaar apothekers uit deze contreien zagen het afreizen naar een centrale locatie ook het meest als een obstakel. Apothekers onder de 30 jaar hadden de minste moeite om af te reizen naar een nascholingslocatie.

Uit een rijtje van 5 nascholingsthema’s koos 40% van de ondervraagden ‘Begeleiding kwetsbare groepen’ als het meest aansprekend. De andere thema’s ontliepen elkaar niet veel in populariteit.

ThemaPercentage dat het thema het meest aansprekend vindt
Begeleiding kwetsbare groepen 40%
Overdracht van medicatiegegevens 17%
Toepassing richtlijnen farmaceutische zorg 16%
Samenwerking met huisartsen en/of verpleegkundigen 14%
Competentieontwikkeling apotheekteam 13%

Voorkeur voor de ochtend

De meeste openbaar apothekers – 38% – volgen het liefst ‘fysieke scholing’. Vooral apothekers boven de 60 jaar zitten graag samen met collega’s. In deze groep koos 65% hiervoor. Een andere populaire nascholingsvorm is blended learning, een combinatie van online en op locatie. 30% van de ondervraagden sprak zijn voorkeur hiervoor uit. Verreweg de meeste respondenten volgen het liefst nascholing in de ochtend.

De nascholingsaanbieders kijken graag of zij meer regionale scholing kunnen verzorgen, voor zover zij dit niet al deden. Dat gaven zij aan tijdens de bijeenkomst. De verschillende organisaties wezen er op dat er over het populairste thema al veel nascholing is. Een overzicht van die nascholing over kwetsbare groepen is te vinden in de StiPCO-studiegids.

Bekijk meer informatie over StiPCO
Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Professie