Recall EpiPen

12 april 2017

Meda Pharma B.V. organiseert een recall op patiëntniveau voor EpiPen en EpiPen junior, ZI-nummers 15348768 en 15348741. Ook parallel geïmporteerde pennen zijn bij deze terugroepactie betrokken.

Doseringssysteem

In het buitenland is vastgesteld dat bij een beperkt aantal charges de auto-injector incidenteel niet functioneert. De kans dat een individuele pen niet werkt is uitermate gering, maar uit voorzorg moeten de betrokken charges bij de patiënt worden teruggehaald. Het betreft de volgende charges:

EpiPen (ZI-nr.15348768) charge 6FA292J
EpiPen Junior (ZI-nr. 15348741) charge 5ED824D
charge 5ED824AE
charge 6ED117N
Bekijk de recallbrief

Daarnaast betreft het ook het parallel geïmporteerde product:

EpiPen Junior (ZI-nr. 15796566)

charge 5ED824E
charge 6ED117E

Bekijk de recallbrief van het parallel geïmporteerde product.

De pennen zijn uitgeleverd via de groothandel in de periode van februari 2016 t/m oktober 2016.

SFK heeft voor u een search klaargezet

U wordt geadviseerd om:

  1. uw voorraad te controleren op aanwezigheid van verpakkingen EpiPen of EpiPen Junior van de genoemde charges en deze in quarantaine te plaatsen;
  2. bij uw patiënten na te gaan of zij een verpakking EpiPen of EpiPen Junior in hun bezit hebben uit een van de betrokken charges, en zo ja, deze om te ruilen voor een niet bij deze recall betrokken charge. Indien het niet mogelijk is om een pen uit een betrokken charge direct om te ruilen, adviseert Meda om de patiënt de pen te laten behouden totdat een vervangende auto-injector is ontvangen;
  3. alle verpakkingen, indien aanwezig, vóór eind april 2017 via uw groothandel te retourneren aan Meda Pharma. Aangebroken verpakkingen kunnen ook worden geretourneerd.

Voorbeeldbrief voor uw patiënten

Ter voorbereiding op uw persoonlijk contact met de patiënt heeft de KNMP een voorbeeldbrief opgesteld.

Download de voorbeeldbrief

Beschikbaarheid

Er wordt volgens de fabrikant geen tekort verwacht, er zijn genoeg pennen beschikbaar.

Meer informatie

Lees het bericht op de website van IGZ

Voor vragen kunt u contact opnemen met Meda Pharma via of met de LNA-helpdesk via , tel. (070) 37 37 370.

Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Patiëntenzorg