Rapportage IMM-recepten voortaan digitaal

23 november 2017

Apothekers mogen voortaan hun In Manu Medici (IMM)-opiumwetrecepten digitaal laten inzien door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Dit kan via een tool van de SFK, indien de apotheker daarvoor toestemming geeft. Dit zijn de KNMP en de IGJ overeengekomen.

De afspraak vloeit voort uit de vorig jaar opgestelde handreiking opiumadministratie.

Hierin werd SFK gevraagd na te gaan of SFK-gegevens kunnen worden gebruikt om de administratieve last van het opsturen van de IMM-opiumwetrecepten te verminderen. SFK en IGJ zijn het eens geworden over een methode daarvoor. IMM staat voor de recepten die rechtstreeks in handen komen bij de arts.

KNMP-voorzitter Gerben Klein Nulent is blij met het resultaat. ‘Het is wel van deze tijd dat dit soort handelingen niet meer per post verloopt en het is mooi dat dit via een tool van de SFK kan. We zetten hiermee ook weer een stap voorwaarts in de strijd tegen de regeldruk. We zijn er nog niet, maar in de loop van de tijd worden nu wel de nodige resultaten geboekt.’

Josée Hansen, hoofdinspecteur curatieve gezondheidszorg, geneesmiddelen en medische technologie van IGJ: ‘Opiumwetmiddelen, de zogenoemde lijst-1-middelen, vallen onder een zwaar toezichtregime. Dat brengt extra administratie met zich mee. Door de nieuwe samenwerkingsovereenkomst die we met de SFK sluiten, kunnen apothekers voortaan met één vinkje voldoen aan de rapportageverplichting van IMM-recepten.

‘Hierdoor kunnen we sneller, en ook gerichter, zoeken naar mogelijk misbruik van middelen door beroepsbeoefenaren, terwijl toch de rapportagelast van de apothekers afneemt en de IGJ niet langer handmatig op zoek moet naar onregelmatigheden. Ook zien we straks wellicht trends die nu nog onopgemerkt blijven waardoor middelenmisbruik, en als gevolg daarvan disfunctioneren, nog verder kan worden teruggebracht.’

Apothekers moeten SFK wel machtigen om IGJ inzage te geven in de IMM-opiumwetrecepten. Dat kan vanaf nu via sfk.nl/igj.

Naar de voortgangstabel regeldruk
Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Praktijkvoering