Preferentiebeleid Menzis op MTX-injecties

1 juni 2017

Menzis heeft aangekondigd per 1 juli 2017 preferentiebeleid te voeren op methotrexaat-injectiepennen en injectiewegwerpspuiten. De Handleiding Substitutie van de KNMP stelt dat substitueren niet verstandig is, vanwege de smalle therapeutische breedte. Bovendien zijn patiënten vertrouwd geraakt en hebben ze leren omgaan met deze injectievorm.

Het preferente middel is Injexate van Accord Healthcare. De sterktes gaan van 7,5 mg per injectie, telkens met een stap van 2,5 mg omhoog, tot 30 mg.

De KNMP stelt dat omzetten op een andere MTX-injectievorm onwenselijk is. De smalle therapeutische breedte maakt de marge tussen veiligheid en werkzaamheid klein. Er bestaat het risico op bijwerkingen, toxiciteit of onvoldoende werking. Voordat een patiënt start met de MTX-injectie geeft de verpleegkundige uitgebreid uitleg en oefent hij of zij de toepassing met de patiënt. Bij substitutie is deze training opnieuw nodig en moeten patiënten opnieuw vertrouwd raken met de injectievorm. Voor veel reumapatiënten is de handcoördinatie vanwege ziekte aangetast, waar normaliter rekening mee wordt gehouden in het uitkiezen van een injectiepen of een injectiewegwerpspuit.

Ingangsdatum in G-Standaard

De oorspronkelijke ingangsdatum van dit preferentiebeleid is door Menzis gewijzigd van 1 juni naar 1 juli. In de G-Standaard is echter nog de oorspronkelijke ingangsdatum van 1 juni 2017 zichtbaar. Dat betekent dat in het apotheeksysteem al in juni meldingen kunnen komen over het preferent/niet-preferent zijn van bepaalde MTX-injecties. Gedurende de maand juni kunt u deze meldingen negeren.

Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Patiëntenzorg