Pakket met ruim 20 maatregelen om geneesmiddelentekorten terug te dringen

9 mei 2017

Met een pakket van ruim 20 maatregelen de geneesmiddelentekorten in Nederland terugdringen. Dat wil de werkgroep geneesmiddelentekorten, zo meldt VWS-staatssecretaris Van Rijn in een brief aan de Tweede Kamer. Nog niet alle voorgenomen maatregelen zijn geëffectueerd, reden voor de KNMP dit de komende tijd te bewaken.

De staatssecretaris noemt de oprichting van het eerder aangekondigde Meldpunt Geneesmiddelentekorten en -defecten per 1 januari 2017 door het CBG en IGZ de belangrijkste stap. Fabrikanten melden hier situaties die leiden tot een tekort. Aan de hand van een routekaart zijn scenario’s uitgewerkt over hoe vervolgens in de praktijk te handelen. ‘Het is goed dat een dergelijk meldpunt bestaat’, stelt KNMP-voorzitter Gerben Klein Nulent.

Een aantal door de werkgroep benoemde zaken is nog niet afgerond. Er is nog tijd nodig voor het verankeren van het aanpassen van het beleid rondom de individuele artsenverklaring bij tekorten om administratieve lasten verder te verminderen. Ook is het zaak nog twee vergoedingsgronden toe te voegen in het besluit Zorgverzekering, zodat ook (voorheen) niet in Nederland geregistreerde geneesmiddelen als vervanging dienen. ‘We rekenen erop dat dit spoedig goed komt, want dit is heel belangrijk’, stelt Klein Nulent. ‘In de praktijk besteden apothekers voor de patiënt veel tijd aan het oplossen van de tekorten. Dit leidt tot stevige administratieve lasten. Helaas hebben we nog steeds te maken met een stijging van het aantal tekorten.’

Zorgverzekeraars hebben aangekondigd bij het inkoopbeleid scherpere eisen te stellen qua beschikbaarheid. De KNMP gaat dit voornemen nauwlettend monitoren.

De KNMP heeft met Farmanco sinds ruim 13 jaar een website met voor apothekers relevante informatie over tekorten. Uit de statistieken van KNMP Farmanco blijkt dat de geneesmiddelentekorten in Nederland al jaren stijgen. Het aantal geneesmiddelentekorten in 2016 bedroeg 710. Een jaar eerder waren dat er 625.

De werkgroep geneesmiddelen, met daarin de KNMP, blijft voorlopig bestaan om de gemaakte afspraken te monitoren, de analyses van het Meldpunt en de nog af te ronden zaken te bespreken. De KNMP stelt constructief in overleg te blijven met patiënten, artsen en zorgverzekeraars om onnodig wisselen tegen te gaan.

Grafiek geneesmiddeltekorten 2016

Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Patiëntenzorg