Overheid verstuurt na de zomer jodiumtabletten per post

21 april 2017

Ter bescherming tegen een eventueel nucleair incident krijgen bepaalde doelgroepen in Nederland na de zomer de beschikking over jodiumtabletten. Voor de predistributie hiervan kiest de overheid voor huis-aan-huis verstrekking per post. Dit schrijft staatssecretaris Van Rijn (VWS) aan de Tweede Kamer. Naast deze predistributie worden er regionaal operationele plannen uitgewerkt voor nooddistributie na een nucleair incident.

De overheid bepaalt de doelgroepen aan de hand van ringen rondom kerncentrales. In de eerste ring gaat het om mensen tot en met 40 jaar en zwangere vrouwen. In de tweede ring betreft het mensen tot 18 jaar en zwangere vrouwen. De eerste en tweede ringen zijn niet bij alle kerncentrales hetzelfde. Met de predistributie ontvangen 1,4 miljoen huishoudens in één week de jodiumtabletten. Mensen buiten de doelgroep kunnen terecht bij de apotheek of drogist om jodiumtabletten te kopen. Het is de bedoeling dat apotheken en drogisten rond de tijd van de predistributie over de jodiumtabletten kunnen beschikken. Zij worden daarover tijdig geïnformeerd door de overheid.

Op de website www.waaromkrijgikjodiumtabletten.nl geeft de overheid onder meer uitleg over jodiumprofylaxe. Dit is het na een nucleair incident preventief slikken van jodium(tabletten) om de schildklier met jodium te verzadigen en zo de opslag van radioactief jodium in de schildklier zoveel mogelijk te voorkomen.

De minister van EZ liet de Tweede Kamer in de zomer van 2014 weten een harmonisatie van maatregelen met buurlanden na te streven. De minister van VWS meldde maart vorig jaar dat zij ging werken aan een plan met een combinatie van predistributie en nooddistributie. Hiertoe is overlegd met diverse instanties, waaronder de KNMP.

Lees de factsheet jodiumprofylaxe Lees de brief van staatssecretaris Van Rijn
Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Patiëntenzorg