Oproep tot deelname onderzoek taakprioritering

10 augustus 2017

Promovendus en apotheker Jeroen van de Pol zoekt respondenten voor zijn onderzoek naar de taakprioritering van apothekers. Middels een eenmalige enquête kunnen apothekers aangeven aan welke dagelijkse activiteiten de openbaar apotheker prioriteit hecht en welke activiteiten als minder belangrijk worden ervaren.

Zo kan het onderzoek inzicht verschaffen in de werkdruk, administratieve lasten en zorgtaken binnen de apotheek.

Wilt u deelnemen? Mail dan onderzoeker Jeroen van de Pol ).

Apothekers die aan het onderzoek deelnemen krijgen inzage in hun eigen resultaten. Tevens krijgen zij te zien hoe die zich verhouden tot de resultaten van de andere deelnemers.

Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Praktijkvoering