Openbaar apothekers starten met opleiding tot intervisiecoach

26 oktober 2017

Tien openbaar apothekers zijn gestart met de StiPCO-gesubsidieerde opleiding tot intervisiecoach. De leden van deze groep kunnen vanaf september 2018 geheel zelfstandig intervisiegroepen van collega’s begeleiden.

StiPCO donkerblauwZij komen dan met hun profiel op KNMP.nl te staan, zodat collega-apothekers kunnen zien wie er beschikbaar is om een intervisiegroep te begeleiden. Cursusleider Rick Boessen, die de training namens PAOFarmacie verzorgt: ‘De cursisten leren in acht blokken intervisiegroepen begeleiden. Daar horen bepaalde processtappen bij, maar belangrijker nog zijn de psychologische aspecten. Wat is de dynamiek van een groep, wat zijn de principes van menselijke interactie?’

De intervisieopleiding sluit goed aan bij StiPCO: kleinschalige, innovatieve nascholing gericht op communicatie en zelfreflectie. De toetsingsvorm intervisie – kort gezegd: een georganiseerd gesprek tussen collega’s – was al onderdeel van het vierjarige subsidieprogramma van VWS voor nascholing van openbaar apothekers.

Handreikingen voor toetsgroep en intervisiegroep

De KNMP updatete onlangs twee handreikingen voor beginnende toetsgroepen en beginnende intervisiegroepen.

Naar de handreiking voor beginnende toetsgroepen Naar de handreiking voor beginnende intervisiegroepen