Onderzoek Roland Berger: herberekening GVS leidt tot stapeling bijbetalingen voor patiënten

30 maart 2017

Herberekening van limieten van het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS) leidt tot een stapeling aan bijbetalingen voor kwetsbare patiënten. Bovendien wordt het grootste deel van de besparingen ook zonder aanpassing van het GVS gerealiseerd. Dat blijkt uit het rapport ‘Impact herberekening GVS’ van onderzoeksbureau Roland Berger. Opdrachtgevers KNMP, ASKA en BG Pharma boden het rapport eind maart aan het ministerie van VWS aan.

Roland Berger onderbouwt met SFK-data dat herberekening van de vergoedingslimieten van de belangrijkste GVS-clusters maximaal 72 miljoen euro bespaart. Dat bedrag wordt mede opgebracht door verplichte bijbetalingen door patiënten, te voldoen bovenop het eigen risico. Die bijbetalingen kunnen per patiënt oplopen tot 30.000 euro per jaar. Ook wanneer patiënten door medische noodzaak afhankelijk zijn van een bepaald geneesmiddel, kunnen zij niet worden uitgezonderd van bijbetalingen. Het betreft geen besparing, maar een lastenverzwaring voor chronisch zieken en ouderen.

Daarbij wordt 200 miljoen aan besparingen al gerealiseerd zonder herberekening, zo becijfert Roland Berger. Omdat van een aantal geneesmiddelen dit jaar het patent verloopt. De eerste 2 jaar na patentverloop daalt de prijs van een geneesmiddel drastisch door het inkoopbeleid van zorgverzekeraars.

Aanvankelijk berekende onderzoeksbureau Ape in opdracht van het ministerie van VWS dat integrale aanpassing van het GVS 600 miljoen euro zou besparen. "Die berekeningen zijn op drijfzand gebaseerd. Ape baseert zich op verouderde data en onrealistische aannames", zegt KNMP-voorzitter Gerben Klein Nulent.

Apothekers en ook de Patiëntenfederatie Nederland, maken zich zorgen om de stapeling aan verplichte bijbetalingen door patiënten, bovenop het eigen risico. Dit leidt tot zorg mijden en maatschappelijke onrust.

“Het levert veel minder op dan wordt gedacht. En bovendien weegt de onrust onder patiënten niet op tegen de mogelijke financiële winst”, zegt directeur Dianda Veldman van Patiëntenfederatie Nederland op de eigen website.

Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Patiëntenzorg