Nog 3 dagen instapkorting klachten- en geschillenregeling

26 januari 2017

Apothekers die nog niet zijn aangesloten bij de klachten- en geschillenregeling van de KNMP hebben nog 3 dagen om te kunnen profiteren van een tijdelijke korting. Wie zich voor 1 februari 2017 aanmeldt, krijgt een korting van € 150 op het instaptarief van € 600.

Per 1 januari 2017 is de nieuwe Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) in werking getreden. Dit betekent dat elke apotheekvestiging in Nederland een erkende klachten- en geschillenregeling nodig heeft. De KNMP is hiervoor aangesloten bij de Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg (SKGE), de enige erkende geschillencommissie op dit ogenblik voor openbare apotheken.

Apotheken die het pakket Zakelijke Contributie afnemen, zijn automatisch aangesloten bij de klachten- en geschillenregeling van de KNMP.

Maak vandaag nog gebruik van de korting op het instaptarief en mail naar . Heeft u vragen? Stuur dan een e-mail naar .

Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Praktijkvoering KNMP