Nog 1 of 2 handelingen verwijderd van StiPCO-tegemoetkoming

23 januari 2017

Ruim duizend apothekers moeten nog 1 of 2 administratieve handelingen uitvoeren om in februari 2017 de StiPCO-tegemoetkoming over 2016 te kunnen ontvangen. Het gaat om het registreren van de leerresultaten van alle gevolgde StiPCO-cursussen en/of het retourneren van het digitale uitbetalingsformulier aan de KNMP.

De apothekers die het betreft, hebben hierover vrijdag 20 januari een e-mail ontvangen. Zonder het uitvoeren van deze handelingen vóór 1 februari 2017 is de KNMP niet gerechtigd de toelage uit te betalen.

Registratie leerresultaten

Apothekers die hun leerresultaten nog moeten registreren doen dit door in te loggen op hun persoonlijk dossier in PE-online, te navigeren naar het tabblad ‘Evaluaties’ en te klikken op ‘invullen’ naast het evaluatieformulier. De geregistreerde leerresultaten zijn onderdeel van het persoonlijk dossier en worden niet gedeeld met derden.

Indien er geen evaluatieformulier is verstuurd voor nascholingen in 2016, zullen de leerresultaten worden beschouwd als zijnde ingevuld en krijgt de apotheker de tegemoetkoming voor deze cursussen in februari 2017. Dit geldt bijvoorbeeld voor scholingen die uit meerdere bijeenkomsten/modules bestaan.

Bekijk stap-voor-stap-uitleg in de video 'Leerresultaten registreren'

Uitbetalingsformulier

Apothekers die het uitbetalingsformulier nog moeten invullen, krijgen dit per mail toegestuurd. In het uitbetalingsformulier kiezen zij, afhankelijk van wie de kosten voor scholing betaalt, aan wie de tegemoetkoming moet worden uitbetaald.

Vragen over het aanleveren van de gegevens? Neem contact op met de ledenadministratie van de KNMP: of 070 37 37 141.

StiPCO

StiPCO (Stimuleringsprogramma Competentieontwikkeling Openbaar apothekers) bereidt openbaar apothekers voor op de veranderingen in hun beroep. Zo ontwikkelen ze zich verder als zorgverlener in de wijk binnen de driehoek wijkverpleegkundige-openbaar apotheker-huisarts. De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft een vierjarige subsidie toegekend aan het programma. De openbaar apotheker of zijn werkgever ontvangt een financiële tegemoetkoming van € 50,- voor elk 'stimuleringspunt' behorend bij een StiPCO-cursus, tot maximaal € 1.000,- per jaar.

Bekijk alle informatie over StiPCO
Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Professie