Nascholingsprogramma StiPCO met half jaar verlengd

16 juni 2017

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) verlengt de subsidie voor StiPCO met een half jaar. Het programma eindigt nu in februari 2020. De einddatum voor het Stimuleringsprogramma Competentieontwikkeling Openbaar apothekers werd eerder op augustus 2019 vastgesteld.

Toen was de planning nog dat het programma in september 2015 van start zou gaan. Dit is uiteindelijk januari 2016 geworden. Door de nieuwe einddatum loopt StiPCO 4 volle jaren. De uitbetaling van de tegemoetkoming over 2019 vindt in februari 2020 plaats.

Met de nascholingen van StiPCO ontwikkelen openbaar apothekers zich verder als zorgverlener in de wijk. Voor elk ‘stimuleringspunt’ dat zij halen, ontvangen ze een VWS-gesubsidieerde tegemoetkoming van € 50,-, met een maximum van € 1000,- per jaar.

Meer informatie over StiPCO