Ministeries zoeken uitweg voor medicijngebruikende automobilisten

30 augustus 2017

De bewindspersonen van Infrastructuur en Milieu (IenM) en van Veiligheid en Justitie (VenJ) zoeken een oplossing voor de gebruikers van medicinale opiaten, amfetaminen en cannabis die gedupeerd worden door de aangescherpte Wegenverkeerswet. Dat heeft het ministerie van IenM toegezegd aan de directie van de KNMP, die de kwestie heeft aangekaart.

De ministers beseffen dat dit een urgent probleem betreft. De aangescherpte wet, die op 1 juli 2017 is ingegaan, maakt verkeersdeelname voor de genoemde patiënten strafbaar. Dit gaat in tegen het verkeersdeelname-advies van de KNMP, dat stelt dat gebruikers na twee weken weer veilig kunnen autorijden tenzij bijwerkingen dat in de weg staan.

De KNMP wil dat er een uitzondering wordt gemaakt voor patiënten die de voornoemde stoffen om medische redenen, dus als geneesmiddel gebruiken. En dat handhaving wordt uitgesteld totdat een structurele oplossing is gevonden. De KNMP heeft daarnaast haar zorgen uitgesproken over de kwaliteit van de test, die een groot aantal fout-positieven zal opleveren.

De KNMP zal haar bezwaren en oplossingsrichting nogmaals, per brief, aangeven aan het ministerie van VenJ als eerstverantwoordelijk departement. Het ministerie van IenM kan niet aangeven op welke termijn een oplossing te verwachten is. Vooralsnog is de nieuwe wetgeving van kracht en wordt daar ook op gehandhaafd. Patiënten die de voornoemde medicatie gebruiken, lopen bij een controle het risico op een boete en ontzegging van de rijbevoegdheid.