Minister Schippers: ‘Apothekers hebben veel verbeteringen doorgevoerd’

9 februari 2017

Apothekers hebben veel verbeteringen doorgevoerd om de medicatieveiligheid te verbeteren. Wat betreft de voorschrijvers is er nog extra winst te behalen. Dat stelde minister Schippers van VWS tijdens het Algemeen Overleg (AO) Geneesmiddelen in de Tweede Kamer op 9 februari.

Schippers ging hiermee in op een vraag van het CDA over het onlangs verschenen rapport Vervolgonderzoek Medicatieveiligheid. Daarin zijn cijfers bekendgemaakt over ziekenhuisopnamen als gevolg van medicijngebruik. 
D66 vroeg naar mogelijkheden om de medicatieveiligheid te verbeteren door apothekers betere toegang te geven tot relevante labwaarden.

Tijdens het debat kwam ook de medicatiebeoordeling aan de orde. SP en PvdA pleiten voor het uitbreiden van de risicogroep naar mensen ouder dan 65 jaar die meer dan 5 geneesmiddelen gebruiken. De PvdA wil dat de minister de zorgverzekeraars VGZ en CZ oproept om de medicatiebeoordeling uit het eigen risico te halen. Deze wens sluit aan bij de brief die de KNMP aan de vooravond van het debat naar de Tweede Kamer stuurde.

Ook de geneesmiddelentekorten houden de aandacht van de Tweede Kamer. Zo stellen CDA en PvdA dat er strengere contractafspraken moeten worden gemaakt over leveringszekerheid.

Lees de brief van de KNMP aan de Tweede Kamer

 

Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Patiëntenzorg