Minister Schippers: ‘Apothekers grote rol bij medicatieveiligheid’

1 februari 2017

De apotheker is bij uitstek de zorgverlener die veilig gebruik van geneesmiddelen kan bevorderen. Dat zegt minister Schippers in een Kamerbrief bij het vandaag verschenen rapport van het Vervolgonderzoek Medicatieveiligheid (VM) dat in opdracht van het ministerie van VWS werd uitgevoerd onder leiding van het Erasmus MC.
Lees de brief van de KNMP aan minister Schippers Lees het VM-rapport, de bijlage en de aanbiedingsbrief van de minister

Apothekers hebben eerdere aanbevelingen uit het Harm Wrestling-rapport in belangrijke mate opgevolgd, zo staat in het VM-rapport. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de invoering van Medisch Farmaceutische Beslisregels (MFB’s) in de openbare apotheek.

Niettemin is er nog een belangrijke verbeterslag te maken. Door de vergrijzing en de toenemende complexiteit van het geneesmiddelgebruik is het aantal geneesmiddelgerelateerde ziekenhuisopnamen gestegen van 39.000 in 2008 naar 49.000 in 2013.

De KNMP pleit in een brief aan de minister voor het structureel investeren in de toepassing van innovaties in de farmaceutische zorg, zoals MFB´s. Dit kost tijd aan de balie, die door de toegenomen werkdruk momenteel niet beschikbaar is, aldus voorzitter Gerben Klein Nulent in de brief. De KNMP bepleit dat overheid en zorgverzekeraars jaarlijks, binnen de bestaande groeiruimte in het Budgettair Kader Zorg (BKZ), 2 procent van de 1 miljard aan farmaceutische-zorgkosten extra toekent aan verbetering hiervan.

Ook vraagt de KNMP de minister om zorgverzekeraars op te roepen om de MFB´s te betrekken in de contractafspraken voor 2018, opdat de aanbevelingen in het VM-rapport gerealiseerd worden. Voorts zou de KNMP graag zien dat apothekers, onder dezelfde voorwaarden als de huisarts, relevante labwaarden kunnen aanvragen. De KNMP stelt verder voor dat de overheid regie neemt en structureel investeert in gegevensuitwisseling in de zorg. Dit betreft verbetering van de infrastructuur en de totstandkoming van een standaard voor gegevensuitwisseling.

Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Patiëntenzorg