Minister Bruins vereenvoudigt procedure geneesmiddelentekorten

20 november 2017

Minister Bruins van Medische Zorg vereenvoudigt per 1 januari 2018 de artsenverklaring bij geneesmiddelentekorten. Apotheekhoudenden hoeven niet meer op individueel patiëntniveau een artsenverklaring aan te vragen, maar krijgen generieke toestemming voor het importeren van een product bij een tekort. Dat meldt de minister in een Kamerbrief over de voortgang geneesmiddelenbeleid.

Het wordt ook mogelijk voor verzekeraars om bij een tekort geneesmiddelen uit het buitenland te vergoeden. En minister Bruins verruimt de mogelijkheden om geneesmiddelen in Nederland te registreren in het geval van een tekort. De maatregelen zijn uitkomsten van de werkgroep Geneesmiddelentekorten. Eerder pleitte de KNMP voor vermindering van administratieve lasten bij geneesmiddelentekorten.

In de Kamerbrief meldt de minister tevens dat hij inzet op het vergroten van medicatieveiligheid en het terugdringen van vermijdbare geneesmiddelgerelateerde ziekenhuisopnames. Een goede overdracht van medicatiegegevens acht hij hiervoor essentieel.

Lees de Kamerbrief Bekijk de eerdere berichtgeving
Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Patiëntenzorg Praktijkvoering